Ny COVID-19 folder

Folder med gode råd til mennesker, der har haft covid-19, og som bagefter døjer med følgevirkninger i ugevis. Folderen kan uddeles til covid-19-patienter

Find PDF her

Aktuelt

Virtuel konference 4. maj 2022

Kommunen, borgeren og det virtuelle rum – fremmøde eller on demand?

Forlænget støtteperiode til pårørendeindsats

Nye kommuner kan fortsat få tildelt støtte

Borgere længst væk fra arbejdsmarkedet hjælpes i job

Komiteen udvikler ny helhedsorienteret indsats til landets jobcentre