Ny COVID-19 folder

Folder med gode råd til mennesker, der har haft covid-19, og som bagefter døjer med følgevirkninger i ugevis. Folderen kan uddeles til covid-19-patienter

Find PDF her

Aktuelt

Yderligere forlænget støtte til kommunal pårørendeindsats

Sundhedsstyrelsen forlænger igen muligheden for støtte til opstart og drift af pårørendeindsats

Trivselsindsats til udskolingen

Lærere og inklusionsmedarbejdere uddannes til trivselsindsats målrettet 7.-10. klasse