EN AF OS - landskampagnen

Slut med diskrimination og udelukkelse af mennesker, der har – eller har haft – en psykisk sygdom.

EN AF OS-kampagnen afstigmatiserer psykisk sygdom i Danmark ved at:

  • øge danskernes viden om psykisk sygdom
  • mindske den afstand, der fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse
  • skabe større forståelse for psykisk sygdom i skoler, på arbejdspladser og alle andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig.

Landskampagnen startede i 2011 og løber frem til 2016. Kampagnen har fem overordnede indsatsområder, hvor målgrupperne er

  • brugere og pårørende
  • unge (især under uddannelse)
  • arbejdsmarkedet
  • sundhedspersonale
  • medierne og den brede befolkning.

Om kampagnen

Metoder og resultater

Mødet med en person, der selv har oplevet psykisk sygdom, og dialog herom er en veldokumenteret metode, man definerer som ’social kontakt’. Metoden skaber identifikation og indlevelse, som danner baggrund en refleksion, der nedbryder fordomme om psykisk sygdom. Den sociale kontakt kan både foregå ansigt til ansigt og via film, radio og tekst.

EN AF OS har på baggrund af metoden over 100 ambassadører fordelt over hele landet – personer, der har eller har haft psykiske lidelser, og som er trænet i at målrette deres personlige historier til forskellige målgrupper. Ambassadørerne er organiserede i regionale korps tilknyttet de regionale PsykInfoer.

Alle aktiviteter i EN AF OS bygger på ’social kontakt’ som tilgang, både når EN AF OS er ude på festivaler, på uddannelsessteder, og når vi deltager i konferencer og andre events. Det samme gælder vores materialer og værktøjskasser, der er direkte målrettet psykiatrien, socialpsykiatrien, unge og arbejdsmarkedet.

Mediernes rolle

Da Danmarks Radio i april 2014 sendte en lang programrække under overskriften ’Usynligt Syg’ med erklæret formål at skabe større åbenhed og færre fordomme om psykisk sygdom, spillede EN AF OS en stor aktiv rolle. 2,7 mil. danskere så mindst ét af programmerne, og EN AF OS fik i løbet af programperioden 10.000 nye følgere på facebook.

En afledt effekt af EN AF OS-deltagelsen i programmerne var, at DR efterfølgende har taget fat på andre tabuer såsom ensomhed og selvmord som en del af deres public service forpligtelse i 2015.

EN AF OS arbejder desuden aktivt med landets øvrige medier omkring personlige historier under temaer, der udfordrer det tidligere sensationsprægede fokus på kriminalitet og farlighed, når det gjaldt dækningen af psykisk sygdom. Dette arbejde har bevirket, at befolkningens kendskab til indsatsen omkring afstigmatisering er stedet fra 26% i 2012 til 37% i 2014.

 

 

Partnerne bag

Bag kampagnen EN AF OS står et stærkt netværk, som blev nedsat i 2010 af følgende partnere: 

Sundhedsstyrelsen, TrygFonden, Danske Regioner, regionerne, PsykiatriNetværket, PsykiatriFonden, KL og Social- og Indenrigsministeriet.

Desuden har hvert af de fem indsatsområder en ressourcegruppe bestående af repræsentanter for bruger- og pårørendeorganisationer, ambassadører i EN AF OS, faglige selskaber, fagpersoner, de regionale PsykInfo'er (psykiatriske informationscentre) og andre relevante interessenter.

Kampagnen ledes nationalt af EN AF OS-sekretariatet, der har til huse i Komiteen for Sundhedsoplysning i København. I hver region er  en koordinator tilknyttet den regionale PsykInfo, og regionale koordinationsgrupper sikrer lokal forankring.

EN AF OS er endvidere aktivt medlem af det internationale netværk Global Anti-Stigma Alliance, der består af repræsentanter for nationale indsatser omkring afstigmatisering og internationale forskere på området. 

 

Link

Se EN AF OS egen hjemmeside

HER