Well@SME

Well@SME (Mental Wellbeing in Small and Medium-sized Enterprises) vil fremme mental sundhed i små og mellemstore virksomheder ved at udforme og tilbyde skræddersyede ressourcer, værktøjer og strategier for at forebygge og modvirke arbejdsrelateret stress og negative psykiske konsekvenser af arbejdsvilkår.

Projektet er finansieret af den Europæiske Union gennem Erasmus+ programmet, og involverer partnere fra Belgien, Italien, Finland, Portugal, Irland og Letland.

Baggrund for projektet

Der findes nu en betydelig mængde dokumentation om arbejdsrelaterede risici, som kan påvirke både den mentale og fysiske sundhed negativt og dermed have en negativ indvirkning på virksomheders resultater og samfundet (WHO, 2008). Fremme af mental sundhed på arbejdspladsen er afgørende for at løse disse udfordringer, da arbejdspladsen både er en vigtig faktor for udviklingen af mentale og fysiske sundhedsproblemer, men også en platform for indførelse og udvikling af passende forebyggende foranstaltninger.

Ifølge OECD (2015) er udfordringen med mental sundhed på arbejdspladsen for omfattende til udelukkende at blive overladt til specialister inden for mental sundhed. Det er et mainstream-spørgsmål, som bør behandles af en række forskellige interessenter, herunder ledere og arbejdsgivere, som har de bedste forudsætninger for hurtigt at identificere problemer og inddrage eksperter om nødvendigt.

Forebyggelse er afgørende, og ifølge WHO's anbefalinger bør interventioner til fremme og beskyttelse af mental sundhed på arbejdspladsen bestå i at øge bevidstheden om betydningen af mental sundhed, informere medarbejderne om den hjælp, der er til rådighed, inddrage medarbejderne i beslutningstagningen, tilbyde programmer for karriereudvikling og anerkende og belønne arbejdspræstationer. På den anden side kan det være en særlig udfordring at nå disse mål i SMV'er. Arbejdsepidemiologer har foreslået, at SMV'er har brug for "særlig opmærksomhed, fordi deres viden, kompetence og finansielle ressourcer til at gennemføre interventioner er begrænsede, og fordi strategier, der rutinemæssigt anvendes af større organisationer, er vanskelige at gennemføre og sjældent anvendes af SMV'er.

Tager man i betragtning, at der i EU anslås at være 23 mio. SMV'er, der udgør ca. 70 % af EU's arbejdspladser og BNP, bliver det tydeligt, at der er behov for en indsats for at give disse virksomheder værktøjer til at støtte deres ansattes mentale velbefindende.

Formål

Projektet vil fremme mental sundhed i SMV'er ved at udforme og tilbyde skræddersyede ressourcer, værktøjer og strategier for at forebygge og modvirke arbejdsrelateret stress og negative psykiske konsekvenser af arbejdsvilkår. Til dette udvikles et sæt supplerende værktøjer til at støtte SMV'ernes ejere, ledere og medarbejdere i at forebygge og håndtere mentale sundhedsproblemer på arbejdspladsen gennem information, uddannelse og implementering af praksis. Værktøjerne er:

  • En offentligt tilgængelig og flersproget database, som giver et søgbart arkiv over praksis, politikker og erfaringer i forbindelse med effektiv fremme af mental sundhed på arbejdspladsen.
  • Et e-læringskursus rettet mod ansatte og ledere i SMV'er, der har til formål at støtte tilegnelsen af færdigheder, der vil forbedre deres mentale velbefindende på arbejdspladsen.
  • En podcastserie, hvor eksperter og/eller SMV-ejere fra de forskellige lande, der er involveret i projektet, vil blive interviewet for at diskutere og give forslag til SMV-ejere om, hvordan de kan genkende tegn på dårlig mental sundhed, og hvad de kan gøre for at reagere eller forebygge dem.
  • En metodologisk ramme for, hvordan man kan inddrage interessenter fra forskellige niveauer omkring spørgsmålet om mental sundhed på arbejdspladsen i SMV'er.

 Du kan læse mere på www.mentalhealth4work.eu

Erasmus+ logo

Aktuelt

KFSbutik.dk er pt. ude af drift

Vi har desværre nogle tekniske udfordringer i vores Webbutik.
Vi arbejder ihærdigt på at løse dem, så det atter bliver muligt at bestille varer hos os.
Vi håber, fejlen bliver fundet og løst hurtigt 

Unge med stress og angst får hjælp under uddannelse

97% har fået udbytte af at deltage i indsats

Nyt projekt vil øge livskvaliteten hos kræftramte via digitale løsninger

EU-projektet E-Health4Cancer skal samle gode eksempler på digitale sundhedsløsninger for mennesker med kræft og deres pårørende i Europa

Funktionelle lidelser

Ny indsats skal hjælpe mennesker med funktionelle lidelser

Bedre trivsel i udskolingen

Trivselsindsatsen Basal imødekommer behovet for en indsats til udskolingen

Yderligere forlænget støtte til kommunal pårørendeindsats

Sundhedsstyrelsen forlænger igen muligheden for støtte til opstart og drift af pårørendeindsats