LÆR AT TACKLE på væresteder

Fremskudt indsats på væresteder styrker socialt udsattes evne til at håndtere sygdom 

Socialt udsatte i Danmark dør cirka 20 år tidligere end gennemsnits-befolkningen. En af årsagerne er sygdomme, som kunne have været behandlet, hvis de var blevet opdaget i tide.

Et igangværende partnerskabsprojekt baseret på LÆR AT TACKLE-kurserne ruster nu socialt udsatte mennesker med langvarig sygdom til at mestre dagligdagen bedre. Indsatsen sker på væresteder, hvor målgruppen allerede har sin gang og føler tryghed.

En procesevaluering af projektet, udført af COWI, konkluderer, at partnerskabsprojektet har nået en gruppe, der sædvanligvis er vanskelig at nå i sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Brugerundersøgelsen viser, at:

-          81 % er blevet bedre til at sætte sig mål og nå dem
-          75 % er blevet bedre til at håndtere sygdomssymptomer
-          53 % er blevet bedre til at kommunikere med
           sundhedsprofessionelle.

Desuden angiver deltagerne en tilfredshed på 100 %! 

COWI vurderer endvidere, at LÆR AT TACKLE er en relevant indsats til fremme af mestringsstrategier, sundhed og trivsel blandt brugere af væresteder. På baggrund af de positive resultater fortsætter indsatsen på de deltagende væresteder, og flere nye væresteder er i gang med at implementere indsatsen.

Hent evalueringsrapporten her
Hent resume af rapporten her

Projektet er et samarbejde mellem Komiteen for Sundhedsoplysning, en række væresteder og Landsforeningen af VæreSteder (LVS). LVS er en forening, der arbejder for at hjælpe socialt udsatte mennesker med at få et bedre liv ved at bygge bro mellem den enkelte og samfundets aktører og instanser. Partnerskabsprojektet gennemføres på baggrund af en bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet på 2,6 mio. kr.

For oplysninger om projektet kontaktes specialkonsulent i Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk / 3027 7747. 

Aktuelt

INVITATION: Heldagskonference om Mental Sundhed for Fremtidens Unge

Hvad ved vi om årsagerne til, at mange unge har det mentalt dårligt? 

Pårørendeindsats i 50% af kommunerne

Halvdelen af landets kommuner har takket ja til særlig pårørendeindsats

LÆR AT TACKLE-kursus har effekt på ordinær beskæftigelse

Ny rapport viser, at kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom hjælper specifikke borgergrupper hurtigere tilbage i job. 

Sådan får mødre succes med at amme

Ph.d. forskning danner baggrund for fire anbefalinger