LÆR AT TACKLE på væresteder

Fremskudt indsats på væresteder styrker socialt udsattes evne til at håndtere sygdom 

Socialt udsatte i Danmark dør cirka 20 år tidligere end gennemsnits-befolkningen. En af årsagerne er sygdomme, som kunne have været behandlet, hvis de var blevet opdaget i tide.

Et igangværende partnerskabsprojekt baseret på LÆR AT TACKLE-kurserne ruster nu socialt udsatte mennesker med langvarig sygdom til at mestre dagligdagen bedre. Indsatsen sker på væresteder, hvor målgruppen allerede har sin gang og føler tryghed.

En procesevaluering af projektet, udført af COWI, konkluderer, at partnerskabsprojektet har nået en gruppe, der sædvanligvis er vanskelig at nå i sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Brugerundersøgelsen viser, at:

-          81 % er blevet bedre til at sætte sig mål og nå dem
-          75 % er blevet bedre til at håndtere sygdomssymptomer
-          53 % er blevet bedre til at kommunikere med
           sundhedsprofessionelle.

Desuden angiver deltagerne en tilfredshed på 100 %! 

COWI vurderer endvidere, at LÆR AT TACKLE er en relevant indsats til fremme af mestringsstrategier, sundhed og trivsel blandt brugere af væresteder. På baggrund af de positive resultater fortsætter indsatsen på de deltagende væresteder, og flere nye væresteder er i gang med at implementere indsatsen.

Hent evalueringsrapporten her
Hent resume af rapporten her

Projektet er et samarbejde mellem Komiteen for Sundhedsoplysning, en række væresteder og Landsforeningen af VæreSteder (LVS). LVS er en forening, der arbejder for at hjælpe socialt udsatte mennesker med at få et bedre liv ved at bygge bro mellem den enkelte og samfundets aktører og instanser. Partnerskabsprojektet gennemføres på baggrund af en bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet på 2,6 mio. kr.

For oplysninger om projektet kontaktes specialkonsulent i Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk / 3027 7747. 

Aktuelt

Gratis online-hjælp til unge med angst og depression i 2 ud af 3 kommuner

Da Danmark lukkede ned, åbnede Komiteen for Sundhedsoplysning, i samarbejde med kommunerne, op for, at unge med angst og depression frem til sommerferien kunne få hjælp via et særligt onlinekursus. 

Årsberetning 2019

Se komiteens årsberetning fra 2019

Komiteen holder lukket mellem jul og nytår

Komiteen holder Juleferielukket fra onsdag d. 23. december 2020 til og med søndag d. 3. januar 2021

Sidste frist for bestillinger i vores webbutik KFSbutik.dk inden juleferien er onsdag d. 16. december inden kl. 12.00

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR