Tættere på job

Onlinebaseret beskæftigelsesindsats målrettet udsatte borgere

Tættere på job er en ny beskæftigelsesindsats målrettet udsatte borgere. Indsatsen er onlinebaseret og skal få flere borgere, der står uden for arbejdsmarkedet, til at opnå lønnede arbejdstimer og selvforsørgelse.

Projektet er helhedsorienteret og integrerer empowerment i den beskæftigelsesrettede indsats med fokus på mestringsevne og progression hen imod arbejdsmarkedet i den enkelte borgers forløb.

Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere i ressourceforløb, hvor den enkelte har barrierer ud over ledighed. Det kan fx være symptomer på stress, angst eller depression.

Konkrete redskaber til borgere og nøglemedarbejdere

I projektet udvikles og afprøves en peer-to-peer mestringsindsats som onlinetilbud. Det sker tværkommunalt og i samarbejde med en række af landets jobcentre. Beskæftigelsesindsatsen omfatter følgende:

  • Undervisning
  • Øvelser
  • Træning af simple redskaber, som borgeren kan bruge på egen hånd.

Underviserne er uddannede instruktører, som selv har erfaring med stress, angst og depression, og som derfor kender de udfordringer, det ofte medfører i forhold til at håndtere hverdag og job.

Endvidere kompetenceudvikles medarbejderne på jobcentrene. Samtidig udvikles en ramme for, hvordan nøglemedarbejdere understøtter deltagernes fremmøde og aktive deltagelse i beskæftigelsesindsatsen.

Tættere på job er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Indsatsen udvikles og afprøves i perioden 2021-2023 i samarbejde med jobcentre i 10 kommuner. Herefter udbredes indsatsen i 2023-2025 til i alt 35 kommuner. Det evalueres af Deloitte. Der vil blive målt på øget mestringsevne og progression mod job.

Interesseret i at indgå i projektet eller høre mere?
Kontakt specialkonsulent Birgitte Thyde Søe, bt@sundkom.dk / +45 2173 8430.

 

Birgitte Thyde Søe

Specialkonsulent
Kandidat i psykologi og nordisk litteratur
+45 21 73 48 30
bt(a)sundkom.dk

Kontakt