Sammen om trivsel

Ny indsats skal styrke trivsel og mestring hos elever i udskolingen.

Komiteen for Sundhedsoplysning har modtaget en stor bevilling fra Ole Kirk's Fond til projektet Sammen om trivsel – bedre trivsel og mestring blandt børn i udskolingen.

Sammen om trivsel er et mentalt sundhedsfremmende trivselsprojekt, som tilbydes til folkeskolens udskolingsklasser og deres lærere. Projektets formål er at styrke elevernes tro på egne evner (self-efficacy) og evne til at forstå sig selv og andre (mentalisering). På den måde bliver eleverne bedre til at indgå i positive relationer og fællesskaber samt bedre til at håndtere hverdagens udfordringer både fagligt og socialt.

Projektet udvikles og afprøves i pilotfasen 2021-2022 i samarbejde med fire kommuner på fire skoler i i alt otte klasser. Herefter udrulles indsatsen til skoler i mindst 40 kommuner i 2023-2024. Projektet er fondsfinansieret og det er gratis for skolerne at deltage.

To af Komiteens programmer udgør grundlaget
Projektet er baseret på programmerne, MentaliseringsProgrammet og LÆR AT TACKLE. Begge programmer er forankret i Komiteen og bygger på anerkendt viden og mange års erfaringer med henholdsvis den mentaliseringsbaserede tilgang og mestring i praksis. Indsatsens konkrete indhold udvikles på baggrund af principper, temaer og redskaber fra de to programmer. Udformningen af undervisning og øvelser til eleverne er målrettet de særlige udfordringer, som kendetegner aldersgruppen – fx i forhold til venskaber, præstationer, usikkerhed og bekymringer. 

Styrket viden og værktøjer til både elever og lærere
Selve indsatsen er rettet mod eleverne og omfatter undervisning, øvelser og træning i simple redskaber til mestring og mentalisering. Elevforløbene i klasserne varetages af medarbejdere tæt på eleverne og er baseret på både fysisk og digitalt materiale samt en app til eleverne.

Medarbejderne deltager indledningsvist på et kompetenceudviklingsforløb, som giver dem viden om teorierne bag, og har fokus på at anvende indsatsens temaer og redskaber sammen med eleverne. Medarbejderne kan følge en undervisningsvejledning for et fuldt elevforløb eller selv tilrettelægge elevforløb målrettet klassens behov.

Skolen kan vælge et basis- eller et udvidet kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne:

  • Basismodellen består af et to-dages kursus, to halvdags workshops med sparring og vejledning samt et virtuelt opsamlingswebinar
  • Den udvidede model består af basismodellen og yderligere to kursusdage, hvor medarbejderne kvalificeres til at udvikle forløb og oplære kollegaer, et oplæg for alle skolens medarbejdere og et inspirationsoplæg for forældre samt et virtuelt opsamlingswebinar

Interesseret i at blive pilotkommune eller i høre mere om projektet?
Vi søger pilotkommuner der vil være med til at udvikle og afprøve indsatsen. Det er gratis, og hver kommune får uddannet op til fem medarbejdere og muligheden for at løfte elevernes trivsel.  Kontakt os via kontaktinfo til højre på siden.

Interesseret i programmerne bag projektet?

Så læs mere på www.empowerment.dk og www.MentaliseringsProgrammet.dk

Charlotte Frese

Specialkonsulent
Cand.Pæd. Pæd.Soc.
cf(a)sundkom.dk
+45 28 99 71 68

Marie Arnbjørn

Specialkonsulent
Cand.mag i engelsk og psykologi, master i positiv psykologi
ma(a)sundkom.dk
+45 41 44 18 87

Malene Norborg Petersson

Chefkonsulent
Kandidat i folkesundheds-
videnskab
+45 30 27 77 47 mn(a)sundkom.dk

Kontakt