Sammen om mental sundhed

Målrettede værktøjer til at styrke mental trivsel på arbejdspladsen, fastholde udsatte medarbejdere og gøre det lettere at vende tilbage efter sygdom.

Partnerskabet Sammen om mental sundhed udspringer af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017, hvor parterne bag aftalen afsatte 7 mio. kr. til etableringen af et partnerskab med det formål at styrke den mentale sundhed på danske arbejdspladser. Partnerskabet ledes af Sundheds- og Ældreministeriet. Komiteen for Sundhedsoplysning har sekretariatsfunktionen i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og kommunikationsbureauet Operate.

Partnerskabet består i dag af:

 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Håndværksrådet
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Industri
 • Danske Regioner
 • Kommunernes Landsforening
 • LO
 • 3F
 • Dansk Metal
 • FTF
 • Akademikerne
 • Lederne
 • Arbejdstilsynet
 • Arbejdsmiljø København
 • Foreningen Det sociale netværk
 • Depressionsforeningen
 • COWI
 • Psykiatrifonden
 • En af os
 • CABI
 • Falck Healthcare
 • Pension Danmark
   
Sammen om mental sundhed

Partnerskabet vil styrke mental sundhed på arbejdspladsen og mindske mentale helbredsproblemer. Det handler om at skabe trivsel på arbejdspladsen, fastholde medarbejdere i arbejde og/eller lette vejen tilbage til arbejdet efter langtidssygemelding pga. mentale helbredsproblemer.

Mange vil opleve at få stress, angst eller depression i løbet af et arbejdsliv. Det kan skyldes forhold både på og udenfor arbejdspladsen. I dag er mentale helbredsproblemer således årsag til en betydelig del af det samlede sygefravær (ml. 26 og 48 %) og ca. 42 % af alle førtidspensioner.

Samtidig er mange arbejdspladser usikre på, hvad de kan gøre for at:

 • bidrage til at alle trives og forebygge mistrivsel
 • hjælpe medarbejdere med mentale helbredsproblemer til at blive i arbejdet
 • gøre det nemmere at finde tilbage til arbejdet.

Med de rette værktøjer og en tidlig indsats kan medarbejderen, kollegaen, chefen og organisationen være sammen om at styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen. Partnerskabet vil gøre det let at finde værktøjerne og tage dem i brug. Værktøjet kan være alt fra en pjece med gode råd – til en film, der viser, hvad man skal være opmærksom på som medarbejder, kollega eller chef. Arbejdspladsen kan bruge redskaberne til aktivt at styrke den mentale sundhed her og nu.
 

Målgruppe

Målgruppen for indsatsen er små og mellemstore offentlige og private arbejdspladser. For at sikre, at værktøjskassen er relevant og anvendelig for målgruppen, arbejder sekretariatet tæt sammen med en lang række partnere, der til daglig på forskellig vis beskæftiger sig med mental sundhed i små og mellemstore virksomheder. Sammen med undersøgelser af virksomhedernes udfordringer, ønsker og behov er partnerne med til løbende at målrette og kvalificere indsatsen.
 

Samling af værktøjer fra mange aktører

Et af formålene med Sammen om mental sundhed er at indsamle og give let adgang til en lang række brugbare værktøjer på området. Til det formål har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udviklet 'Spørgsmål og svar' specifikt til Sammen om mental sundhed. På baggrund af videnskaben gives der her svar på de spørgsmål, man typisk står med som medarbejder, kollega, leder eller nøgleperson på arbejdspladsen.

Værktøjerne er koblet - men ikke specielt udviklet - til de spørgsmål og svar, de knytter sig til. Ligeledes er de enkelte værktøjer heller ikke er videnskabeligt validerede. De er indsamlet blandt mange aktører på området - heriblandt arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljøaktører, patientforeninger og andre medlemmer af partnerskabet. Alle partnere på området har budt ind med de konkrete værktøjer, som deres medlemmer bruger til at forebygge og håndtere mentale helbredsproblemer. Det kan både være egne værktøjer, værktøjer fra medlemsorganisationer eller andres værktøjer. Kriteriet for partnerne var, at de værktøjer, som de bød ind med, var til at bruge nu og her for enten medarbejderen selv, en kollega, leder eller nøgleperson på arbejdspladsen, fx arbejdsmiljørepræsentanten.

Der er altså ikke nødvendigvis 100 % overensstemmelse mellem "Spørgsmål og svar" og værktøjer. Vi mener imidlertid, at både "Spørgsmål og svar" og værktøjerne kan give inspiration til arbejdet med at fremme den mentale sundhed på arbejdspladsen og tackle mentale helbredsproblemer.
 

Vil du vide mere?

I vores partnerskabsaftale kan du læse mere om projektet og partnerskabsmedlemmernes rolle. Du kan hente partnerskabsaftalen her.

Er du interesseret i at høre mere eller blive partnerskabsmedlem, er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Martha Monrad Hansen på mmh@sundkom.dk eller 26 25 33 89, eller projektkoordinator Christian Døsing Sørensen på cds@sundkom.dk eller 22 30 32 30.

Aktuelt

Sådan får mødre succes med at amme

Ph.d. forskning danner baggrund for fire anbefalinger

Ungeindsats fungerer godt

'LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge' testes i 40 kommuner. 

98 kommuner tilbydes økonomisk støtte til pårørendeindsats

15,8 mio. kr. fra ældresatspulje afsat til udbredelsen af  'LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende'. 33 kommuner er allerede i gang.