RECADE

RECADE projektet (RECovery of Adultsliving with Depression and psychosis in Europe) er finansieret af den Europæiske Union gennem Erasmus+ programmet, og vil fokusere på behov og udfordringer hos borgere, der gennemlever udfordringer med psykose eller depression som voksne. Projektet involverer partnere fra Grækenland, Kroatien, Italien og Danmark. 

Psykiske sygdomme rammer omkring 27 % (83 mio.) af europæere årligt (European Social Work, 2013). Den europæiske handlingsplan for mental sundhed for 2010-2020 indeholder bestemmelser om inklusionspolitikker på nationalt plan, der tilskynder politikerne til at støtte overgangen til fællesskabsbaseret mental sundhedspleje. Ministerrådet opfordrede medlemsstaterne og Kommissionen til at etablere en samarbejdsproces om Mental Health and Wellbeing, der "forvalter udviklingen af fællesskabsbaserede og socialt inkluderende tilgange til mental sundhed" (JA MH-WB, 2011). 

Inden for mental sundhed henviser "recovery" ikke altid til processen med fuldstændig helbredelse af disse sundhedsproblemer - som f.eks. depression eller psykose - på samme måde, som vi kan komme os efter et fysisk sundhedsproblem. Recovery kan betyde forskellige ting for forskellige mennesker, men for mange handler recovery om realisering af mål og udvikling af relationer og færdigheder, der understøtter et positivt liv, med eller uden mentale sundhedsproblemer. Der findes ingen universelt accepteret definition af recovery, men én definition, der ofte kaldes "recovery-modellen", argumenterer for vigtigheden af at opbygge sundhedskompetencer hos mennesker med mentale sundhedsproblemer og støtte deres identitet og selvværd. 

Støtte til øget mestring

RECADE anvender en styrkebaseret tilgang, der ikke kun fokuserer på symptomer, og som lægger vægt på sundhedskompetencer og mestring i forhold til livets udfordringer.  

Projektet har afholdt fokusgrupper for at finde ud af, hvilke behov voksne med psykotiske eller depressive sindslidelser har, og i hvilken grad deres rettigheder respekteres. Projektet arbejder for at henlede samfundets opmærksomhed på spørgsmålet om recovery af voksne med depression eller psykose, som er en udbredt lidelse, der berører millioner af mennesker i Europa. 

Forventede resultater

Gennem telekonferencer, webinarer og internationale møder vil projektet samle europæiske interessenter for at engagere sig i projektet. Dette er en mulighed for at få interessenter fra alle medlemsstater til at øge bevidstheden om recovery og fremme tidlig diagnosticering og behandling. 

Partnerne fra Grækenland, Kroatien, Italien og Danmark vil inddrage personer med erfaring med psykoser eller depressioner i projektets udvikling. Dette skal bl.a. føre til udviklingen af et e-læringskursus med titlen "Recovery for voksne med depression eller psykose". Kurset vil blive udviklet i samarbejde med alle partnere og associerede partnere, herunder University of Montreal i Canada, Yale University og Recovery College i Holland. RECADE-projektets resultater vil blive oversat til græsk, fransk, italiensk og engelsk. 

 

Erasmus+ logo

Aktuelt

Komiteen holder julelukket d. 24. dec.–1. jan. 2024 (begge inkl.) God jul og godt nytår!

Sidste bestillingsdato for varer der skal sendes inden jul: 14. december kl. 12.00.

Digital indsats får udsatte borgere tættere på job

Ny evaluering af indsats viser positiv effekt på deltagernes tro på egne evner 

Snart far - en ny indsats til nye fædre

Nyt projekt skal få flere nye fædre til at vælge øremærket barsel

Nyt projekt vil øge livskvaliteten hos kræftramte via digitale løsninger

EU-projektet E-Health4Cancer skal samle gode eksempler på digitale sundhedsløsninger for mennesker med kræft og deres pårørende i Europa