Mental sundhed på arbejdspladsen

Målrettede værktøjer til at styrke mental trivsel på arbejdspladsen, fastholde udsatte medarbejdere og gøre det lettere at vende tilbage efter sygdom.

I løbet af et arbejdsliv vil mange opleve, at deres arbejde stiller større krav, end de kan overkomme. Det kan skyldes forhold både på og uden for arbejdspladsen.

Ubalancen er medvirkende til, at et stigende antal danskere oplever stress, angst og depression. I dag er mentale helbredsproblemer fx årsag til 50% af alle langtidssygemeldinger og 48 % af alle førtidspensioner.
 

Partnerskab under Sundheds- og Ældreministeriet
For at imødegå udfordringerne oprettede Sundheds- og Ældreministeriet i 2015 Partnerskabet for mental sundhed på arbejdspladsen. Komiteen for Sundhedsoplysning besidder partnerskabets sekretariatsfunktion sammen med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og kommunikationsvirksomheden Operate. Partnerskabet løber frem til udgangen af 2017.


Fokus på forebyggelse, fastholdelse og tilbagevenden
Målgruppen for indsatsen er små og mellemstore offentlig og private arbejdspladser, hvor partnerskabet arbejder for at:

 • sikre at alle trives på arbejdspladsen
 • fastholde medarbejdere igennem svære perioder
 • gøre det nemmere at vende tilbage til arbejdet efter sygdom.

På partnerskabets kommende website bliver det let og overskueligt for virksomheder at finde relevante redskaber til aktivt at styrke trivslen på arbejdspladsen. Redskaberne kan være alt fra en pjece med gode råd til at tage snakken til en film, der viser, hvad man skal være opmærksom på som medarbejder, kollega, tillidsrepræsentant eller chef. Redskaberne er målrettede, så arbejdspladsen nu og her kan bruge dem. Værktøjskassen vil bestå af både eksisterende og nyudviklede værktøjer.
 

Samarbejde med relevante partnere
For at sikre relevans, anvendelighed og kvalitet i værktøjskassen arbejder sekretariatet tæt sammen med en lang række partnere, der til daglig på forskellig vis beskæftiger sig med mental sundhed i små og mellemstore virksomheder. Partnerne er sammen med dybdegående undersøgelser med til kvalificeret at målrette indsatsen. På denne måde skal både malermesteren og SOSU-eleven opleve, at værktøjerne er brugbare for netop dem.
 

Partnerskabet består i dag af:

 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Håndværksrådet
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Industri
 • Danske Regioner
 • Kommunernes Landsforening
 • LO
 • HK
 • 3F
 • Dansk Metal
 • FTF
 • Akademikerne
 • Lederne
 • Arbejdstilsynet
 • Foreningen Det sociale netværk
 • COWI
 • Psykiatrifonden
 • En af os
 • CABI
 • Falck
 • Pension Danmark

 

Vil du vide mere?
I vores partnerskabsaftale kan du læse mere om projektet og partnerskabsmedlemmernes rolle. Du kan hente partnerskabsaftalen her.

Er du interesseret i at høre mere eller blive partnerskabsmedlem, er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Martha Monrad Hansen på mmh@sundkom.dk eller 26 25 33 89, eller projektkoordinator Christian Døsing Sørensen på cds@sundkom.dk eller 22 30 32 30.

Aktuelt

Ny bog for pårørende

Hjælp til at tackle hverdagen som pårørende 

Smerte på DR

'Jeg vil gerne deltage i livet. Jeg vil ikke være en, der sidder og ser på.'

Temadag: Helbredsvurdering af flygtninge

En temadag for læger om helbredsundersøgelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte.