MINE SKILLS

Komiteen for Sundhedsoplysning og Skole OL er gået sammen om at lave en ny bog, der med inspiration til 50 aktiviteter skal give børn og unge øget bevægelsesglæde, og bidrage til at de bliver mere fysisk aktive, mere engagerede i foreningslivet og opnår styrkede sociale relationer

Foto af forsiden på bogen MINE SKILLS.

Foto af forsiden på bogen MINE SKILLS.

Bogen belyser de mange positive effekter, bevægelse har på motorisk, fysisk, mental og social udvikling. Fx at bevægelse styrker evnen til at indgå i sociale fællesskaber, være vedholdende, turde begå fejl, tro på sig selv og være modig.

Eksperter fra DGI og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse har bidraget med faglig sparring og ekspertise til udvikling af bogens teoretiske indhold og evaluering af børnenes bevægelsesglæde.

 

Bevægelse er for alle

I udviklingen af MINE SKILLS har der været et stort fokus på at skabe en bog, der taler tilallebørn og unge – også dem, der ikke er en del af det formaliserede idrætsliv. Blandt andet er aktiviteterne i bogen illustrerede og lette at gå til, kræver ikke særligt udstyr og kan laves i nærområdet på forskellige inden- og udendørs underlag.

Foto af unge som udfører aktiviteten Sneboldkamp fra bogen MINE SKILLS på Folkemøde Møn 2022.

Foto af unge som udfører aktiviteten Sneboldkamp, fra bogen MINE SKILLS på Folkemøde Møn 2022. 

 

Inspirerer til nye aktiviteter og sportsgrene

Bogen fungerer som en faglig dagbog, hvor børn og unge løbende kan tegne og indskrive deres egne idéer og rekorder. Da forskning viser, at socialt samvær kan motivere til bevægelse, kan mange af aktiviteterne laves sammen med andre, samtidig med at børnene optjener klistermærker, som et synligt bevis for at de gennemfører og gentager en aktivitet.

Hver aktivitet i bogen er forbundet med forskellige færdigheder (styrke, hurtighed, balance mm.), som udløser et skill-klistermærke til barnets scoreboard. Børnene kan følge deres egen udvikling fra level 1-4. I sidste ende skal scoreboardet gøre dem opmærksomme på, hvilke færdigheder de motiveres af, som kan få dem til at prøve nye aktiviteter i bogen. Denne viden kan også give børnene og deres forældre idéer til sportsgrene, som kan være interessante og relevante for børnene at prøve.

 

Foto af scorebord fra bogen MINE SKILLS.

Foto af scoreboard fra bogen MINE SKILLS.

 

FAKTA

MINE SKILLS er støttet af Trygfonden og er et pilotprojekt udbudt til elever i 4.-6. klasse på 10 skoler i Region Sjælland. Projektet evalueres og afsluttes ved udgangen af 2022. Resultaterne præsenteres i starten af 2023.

Louise Scheel Hjorth Thomsen

Projektkoordinator
Kandidat i global sundhed
+45 21 77 74 32
lsht(a)sundkom.dk

Kontakt