MentaliseringsProgrammet - Mentalisering i praksis

Programmet har til formål at styrke den enkeltes livsduelighed og trivsel, samtidig med at fællesskaber styrkes. 

Fra Robusthedsprogrammet til MentaliseringsProgrammet
Komiteens udbyder et mentaliseringsbaseret program, MentaliseringsProgrammet, til fagprofessionelle, der arbejder med børn, unge eller voksne. 

Programmet bygger på erfaringer og evalueringer fra praksis med det tidligere Robusthedsprogram, som Komiteen har arbejdet med siden 2015. Herunder en række afprøvnings- og forskningsprojekter, der har været gennemført de sidste 4 år. 

MentaliseringsProgrammet forankres i samme sekretariat, der i en årrække har udviklet og implementeret Robusthedsprogrammet til en bred vifte af fagprofessionelle landet over.  

 

Mentalisering i praksis
MentaliseringsProgrammet er målrettet fagprofessionelle, der arbejder med mennesker. Det går i dybden med viden om mentalisering i praksis som en vej til at øge trivsel og mental sundhed. Ikke kun for den enkelte, men som en vej til at understøtte og styrke mentaliserende fællesskaber i børnegrupper, medarbejdergrupper, og mellem fagpersoner og deres målgrupper. 

MentaliseringsProgrammet er baseret på mentaliseringsteori, oversat til et enkelt hverdagssprog. Vidensdelen giver en basal indføring i mentalisering og den teoretiske baggrund med henblik på at kvalificere brugerens forståelse for anvendelse af mentalisering i egen praksis og betydningen heraf. Det er praksisdelen, som er i centrum i programmet, og målet er, at brugeren skal kunne anvende elementerne direkte uden at skulle oversætte dem til egen faglig virkelighed først.

Programmet er modulopbygget, så brugeren kan vælge og tilpasse, hvilke elementer der arbejdes med og i hvilken rækkefølge. På den måde kan programmet tilpasses forskellige udfordringer og målgrupper.

Mentaliseringsprogrammet er baseret på etableret viden og teoretiske elementer fra psykologi, pædagogik, der er relevant for og tæt forbundet til mentalisering.

Book kurser og foredrag
Det er muligt at booke kurser og miniforløb for arbejdspladser, der vil opkvalificerer hele eller store dele af medarbejdergruppen

Vil du på kursus?
Der udbydes også løbende åbne kurser i Aarhus og København, hvor man kan deltage sammen med medarbejdere fra andre arbejdspladser og få mulighed for tværfaglig sparring og erfaringsudveksling.

Læs mere på mentaliseringsprogrammet.dk - Kurser og foredrag

Aktuelle forskningsprojekter på området

Der er aktuelt en række forskningsprojekter i gang med den mentaliseringsbaserede tilgang, hvor teamet i Mentaliseringsprogrammet leverer indsatsen.

Læs mere om disse på Mentaliseringsprogrammet.dk


 

 

Mette Laub Petersen

Enhedschef
Cand. Scient. Pol. 
mlp(a)sundkom.dk
+45 29 80 57 00

Charlotte Frese

Specialkonsulent
Cand.Pæd. Pæd.Soc.
cf(a)sundkom.dk
+45 28 99 71 68

Marie Arnbjørn

Specialkonsulent
Cand.mag i engelsk og psykologi, master i positiv psykologi
ma(a)sundkom.dk
+45 41 44 18 87