LÆR AT TACKLE - Patientuddannelse

Komiteen for Sundhedsoplysning har siden 2006 implementeret og koordineret LÆR AT TACKLE-kurserne, som udbydes i 67 danske kommuner.

Patientuddannelse, mand der sidder på stranden

LÆR AT TACKLE-kurserne tager udgangspunkt i kursisternes egen indsats og håndtering af sygdom, som har stor betydning for effekten af behandling og forebyggelse af komplikationer.

Kurserne bygger på ligemandsprincippet, som skaber gensidig identifikation. Derfor er mindst en af de to instruktører på et kursus en frivillig, som selv har en eller flere kroniske/langvarige helbredsproblemer. 

LÆR AT TACKLE har evidensdokumenteret effekt og er et godt supplement til den sygdomsspecifik rådgivning og undervisning, som varetages af sundhedsfagligt personale på fx sygehuse, i kommunalt regi og i privat praksis.

Kurserne kan udbydes af kommuner, regioner og patientorganisationer, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen og som kan stille uddannede LÆR AT TACKLE-instruktører og/eller -masterinstruktører til rådighed. 

Læs mere om kurserne på www.patientuddannelse.info

 

Nicolaj Holm Faber

Chefkonsulent
Kandidat i filosofi & retorik
+45 22 67 10 12
nhf@sundkom.dk

Kontakt

Lea Hegaard

Chefkonsulent
Kandidat i psykologi og kommunikation
+45 22 66 26 71
la@sundkom.dk

Kontakt

Malene Norborg Petersson (Barsel)

Specialkonsulent
Kandidat i folkesundhedsvidenskab
+45 30 27 77 47
mn@sundkom.dk

Kontakt