Godt igennem uddannelse

Uddannelsesindsats skal hjælpe unge godt igennem deres ungdomsuddannelse 

Mange unge har svært ved at fastholde uddannelse på grund af mistrivsel, stress, angst eller depression. Godt igennem uddannelse er et nyt mestringsprojekt, der skal styrke unge i at komme godt igennem deres ungdomsuddannelse. Det sker ved at træne dem i at anvende konkrete redskaber, som øger deres trivsel og tro på egne evner – og dermed også deres mulighed for at gennemføre en uddannelse.

Konkrete redskaber til elever, forældre og medarbejdere
I projektet udvikles en gruppebaseret peer-to-peer mestringsindsats, der forankres lokalt på ungdomsuddannelserne. Indsatsen omfatter undervisning, øvelser og træning af simple redskaber, som de unge lærer at bruge på egen hånd. Underviserne er uddannede instruktører, som har erfaring med den type udfordringer, eleverne oplever.

Der udvikles desuden korte onlineforløb målrettet henholdsvis forældre og medarbejdere på uddannelsesinstitutionen. Forløbene skal forstærke effekten af den øvrige indsats omkring de unge.

Som en del af projektet gennemføres en evaluering, der har fokus på indsatsens virkning i forhold til blandt andet fastholdelse i uddannelse, self-efficacy og trivsel. Evalueringen foretages af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut).

Godt igennem uddannelse er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Projektet udvikles og afprøves i 2021-2022 i samarbejde med seks ungdomsuddannelsesinstitutioner. Herefter udbredes indsatsen til yderligere 25 uddannelsesinstitutioner i 2023-2024. 

Interesseret i at indgå i projektet eller høre mere?
Kontakt specialkonsulent Ann Sofie Nilsson, an@sundkom.dk / +45 20 29 31 26.

 

Aktuelt

Yderligere forlænget støtte til kommunal pårørendeindsats

Sundhedsstyrelsen forlænger igen muligheden for støtte til opstart og drift af pårørendeindsats

Trivselsindsats til udskolingen

Lærere og inklusionsmedarbejdere uddannes til trivselsindsats målrettet 7.-10. klasse