Godt igennem uddannelse

Uddannelsesindsats skal hjælpe unge godt igennem deres ungdomsuddannelse 

Mange unge har svært ved at fastholde uddannelse på grund af mistrivsel, stress, angst eller depression. Godt igennem uddannelse er et nyt mestringsprojekt, der skal styrke unge i at komme godt igennem deres ungdomsuddannelse. Det sker ved at træne dem i at anvende konkrete redskaber, som øger deres trivsel og tro på egne evner – og dermed også deres mulighed for at gennemføre en uddannelse.

Konkrete redskaber til elever 
I projektet udvikles en gruppebaseret peer-to-peer mestringsindsats, der forankres lokalt på ungdomsuddannelserne. Indsatsen omfatter undervisning, øvelser og træning af simple redskaber, som de unge lærer at bruge på egen hånd. Underviserne er uddannede instruktører, som har erfaring med den type udfordringer, eleverne oplever.

Som en del af projektet gennemføres en evaluering, der har fokus på indsatsens virkning i forhold til blandt andet fastholdelse i uddannelse, self-efficacy og trivsel. Evalueringen foretages af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut).

Godt igennem uddannelse er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Projektet er udviklet og afprøvet i 2021-2022 i samarbejde med seks ungdomsuddannelsesinstitutioner. Herefter udbredes indsatsen til yderligere 25 uddannelsesinstitutioner i 2023-2024. 

Interesseret i at indgå i projektet eller høre mere?
Kontakt projektleder Ann Sofie Nilsson, an@sundkom.dk / +45 20 29 31 26.

 

Ann Sofie Nilsson

Chefkonsulent
Kandidat i folke-
sundhedsvidenskab
+45 20 29 31 26
an(a)sundkom.dk

Kontakt

Freja Hilt Nissen

Projektkoordinator
Kandidat i pædagogik
+45 21 54 38 33
fhn(a)sundkom.dk

Kontakt