Dem@entoring

En projekt til udvikling af en digital platform til mentor- og gruppestøtte til pårørende til mennsker med demens. Med støtte fra EU-Kommisionens Erasmus+ program omfatter projektet partnere i Grækenland, Italien, Polen, Sverige og Danmark med henblik på at siden at kunne understøtte yderligere sprog.

Projektet sigter mod at man igennem en mentorordning kan tilbyde træning, undervisning og andre services til alle involverede målgrupper. Målgruppen kan igennem projektets hjemmeside blive undervist i problemer, der relaterer sig til demens, adfærd og psykiske symptomer - ikke-farmakologiske interventioner – udfordringer som nærmeste pårørende osv. Erfarne projektpartnere vil lokalisere og motivere flere brugere til at deltage. Alt træningsmateriale vil være tilgængeligt som e- og m-læring, der understøtter ICT-baseret træning, ved brug af en social læringstilgang, oversat til nationalsprog og tilgængeligt via dem digitale platform.

 

Deltagere

Borgere med demens, professionelle og ikke-professionelle plejere, NGO’er, sociale organisationer, interessenter, sundhedspersonale og uddannelsesudbydere er målgrupperne for Dem@entoring-projektet, og vi vurderer at vi i løbet af projektets livscyklus vil have nå ud til ca. 5.000 personer og organisationer. Dette vil ved hjælp af en omfattende strategi og gennem forskellige kanaler for at ramme alle involverede.

 

Baggrund

Dem@entoring vil bruge en inkluderende tilgang for uddannelse og træning, der omhandler sundhed, velvære og fremme af internetbaserede aktiviteter til borgere med demens, deres pårørende og plejepersonale, med henblik på at kunne forstå deres sygdom og effektivt håndtere symptomer på demens, øge bevidstheden om sygdommen, øge forståelsen og reducere frygten for stigmatisering. Ved at implementere denne træning i forskellige EU-lande får vi mulighed for at reagere på det stigende antal mennesker med demens, ved at opkvalificere professionelle og ikke-professionelle plejere, som ønsker at opnå en større forståelse for sygdommen.

Procentdelen af borgere over 60 år er anslået til at stige fra 12 % af den nuværende befolkning til 22 % mellem år 2015 og 2050.

Den stigende forventede middellevetid er forbundet med en øget forekomst af kroniske sygdomme som f.eks. demens.

I 2015 levede der på verdensplan ca. 46,8 millioner mennesker med demens, og i fremtiden vil tallet næsten fordobles hvert 20. år.

Denne stigning vil have en markant indflydelse på de nationale sundhedsydelser, familier og plejere. Ifølge forskellige undersøgelser anslås det, at der er behov for to plejere til at tage sig af én borger med demens. Alzheimers udgør således reelle udfordringer for både den diagnosticerede borger, og for dem, der forventes at tage ansvaret for plejen af borgeren. Dette betyder dog ikke, at der ikke længere kan være stunder med glæde, latter og godt selskab. Alzheimers udvikler sig ofte gradvist, hvilket giver mulighed for at tilpasse sig, planlægge fremtiden og tilbringe kvalitetstid sammen. Demens er ikke en specifik sygdom, det er et samlet udtryk, der beskriver mange forskellige symptomer forbundet med nedsat hukommelse eller andre tankerelaterede evner, der er så alvorlige, at det reducerer personens mulighed for at udføre dagligdags aktiviteter. Alzheimers regnes for at udgøre 60-80 % af tilfældene.

Aktuelt

KFSbutik.dk er pt. ude af drift

Vi har desværre nogle tekniske udfordringer i vores Webbutik.
Vi arbejder ihærdigt på at løse dem, så det atter bliver muligt at bestille varer hos os.
Vi håber, fejlen bliver fundet og løst hurtigt 

Unge med stress og angst får hjælp under uddannelse

97% har fået udbytte af at deltage i indsats

Nyt projekt vil øge livskvaliteten hos kræftramte via digitale løsninger

EU-projektet E-Health4Cancer skal samle gode eksempler på digitale sundhedsløsninger for mennesker med kræft og deres pårørende i Europa

Funktionelle lidelser

Ny indsats skal hjælpe mennesker med funktionelle lidelser

Bedre trivsel i udskolingen

Trivselsindsatsen Basal imødekommer behovet for en indsats til udskolingen

Yderligere forlænget støtte til kommunal pårørendeindsats

Sundhedsstyrelsen forlænger igen muligheden for støtte til opstart og drift af pårørendeindsats

Lars Münter

Enhedschef
Cand.mag i retorik og naturvidenskab
+45 61 26 26 21
munter(a)sundkom.dk

Kontakt