Art4Me

Art4Me projektets hovedopgave er at fremme mental sundhed gennem kunstterapi til voksne med mentale sundhedsproblemer og fremhæve vigtigheden af at fremme mental sundhed gennem billedkunst.

Projektet er finansieret af den Europæiske Union gennem Erasmus+ programmet, og involverer partnere fra Grækenland, Kroatien, Portugal, Italien og Danmark.

Baggrund for projektet

Behovet for at inddrage mental sundhed som prioritet på folkesundhedsdagsordenen er i stigende grad blevet anerkendt af EU siden lanceringen af Kommissionens Green Paper om forbedring af mental sundhed i 2005. Denne erkendelse er baseret på den voksende dokumentation og bevidsthed om omfanget af mentale sundhedsproblemer i Europa og på, at de er af stor betydning: Psykiske lidelser er meget udbredte i Europa og er en stor belastning for den enkelte, samfundet og økonomien, idet de udgør en betydelig del af EU's helbredsproblemer (European Framework for Action on Mental Health and Wellbeing, 2016).

Kreative kunstterapeutiske aktiviteter, kan være utroligt værdifulde for personer, der lever med eller kommer sig over mentale sundhedsproblemer, da det hjælper dem med at udtrykke og fortolke deres erfaringer, genopbygge deres selvtillid og udvikle nye færdigheder.

Selv om der findes et væld af innovative kunst- og mentale sundhedsprojekter, som kan inspirere os, er brugen af dem stadig begrænset og ofte misforstået. Undersøgelserne er ofte små og ikke entydige, så der er behov for yderligere forskning for at undersøge, hvordan og hvornår kunstterapi kan være mest gavnligt og forbedre livet for europæere, der lever med mentale lidelser.

Formål

Art4Me-projektet forbinder mental sundhed og kunst og har til formål at skabe en ny, unik mulighed for at skabe en ny platform for vidensdeling på tværs af grænser og interessenter og en vej til bedre empowerment for borgere med, eller i risiko for at få, mentale sundhedsproblemer. Der er derfor behov for en lang række nye værktøjer til at håndtere mental sundhed. Selv om kunst og kreative udtryk har været en central del af den europæiske kultur i årtusinder, er brugen af kunst som et redskab for mental sundhed kun i ringe grad blevet kortlagt, og erfaringer er ofte ikke blevet delt.

Projektet har til formål at:

  • Fremme mental sundhed gennem kunstterapi for voksne med mentale sundhedsproblemer 
  • Fremhæve vigtigheden af at fremme mental sundhed gennem billedkunst med det endelige mål at forbedre livet for millioner af europæere, der lever med psykiatriske lidelser 
  • Projektet tager hensyn til patienterne ved hjælp af et Patient Advisory Board (PAB). 
  • Undersøge situationen i hvert partnerland (Danmark, Grækenland, Italien, Kroatien) med hensyn til brugen af kunstterapi og brugen af kunst til fremme af mental sundhed 
  • Vi vil præsentere et "Kompendium af god praksis inden for kunstterapi og fremme af mental sundhed via kunst" på engelsk.

 

1. nyhedsbrev, december 2022

 

Læs mere om Art4Me på art4me.eu

 

 

Erasmus+ logo

Aktuelt

Digital indsats får udsatte borgere tættere på job

Ny evaluering af indsats viser positiv effekt på deltagernes tro på egne evner 

Snart far - en ny indsats til nye fædre

Nyt projekt skal få flere nye fædre til at vælge øremærket barsel

Nyt projekt vil øge livskvaliteten hos kræftramte via digitale løsninger

EU-projektet E-Health4Cancer skal samle gode eksempler på digitale sundhedsløsninger for mennesker med kræft og deres pårørende i Europa

Unge med stress og angst får hjælp under uddannelse

97% har fået udbytte af at deltage i indsatsen "Godt igennem Uddannelse"