Cookie og Privacy Policy

Senest opdateret 24. maj 2018

Denne personlivspolitik beskriver, hvordan Komiteen for Sundhedsoplysning behandler dine personoplysninger. Du kan altid kontakte Rasmus Møller Helbo på kfs@sundkom.dk,hvis du har nogle yderligere spørgsmål eller indsigelser.

Introduktion

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Komiteen for Sundhedsoplysning behandler dine personoplysninger. Når du besøger et af Komiteen for Sundhedsoplysnings websites indsamles oplysninger om dig, som bruges til at forbedre vores indhold samt til statistik. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger om dig, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. 

Denne cookie- og privacy policy gælder for følgende af Komiteens hjemmesider

www.Robusthed.dk

www.boern.Robusthed.dk

www.Laerattackle.dk

www.skolesundhed.dk

www.kompetencecenterforamning.dk

www.forum.kompetencecenterforamning.dk

www.kfsbutik.dk

www.patientuddannelse.info

www.sundhedsformidling.dk

www.ammeviden.dk

Generelt om personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter et af Komiteens websites, indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk dit IP-nummer. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: navn, telefonnummer, e-mail, og evt. adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og til at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Cookies

Hjemmesiderne anvender ”cookies”. En cookie er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet om at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Du kan slette eller blokere for cookies. Se evt. vejledning. Imidlertid kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til, hvis du sletter eller blokerer for cookies.

Hjemmesiderne indeholder cookies fra tredjeparten Googleanalytics, der foretager statistik på brugen af hjemmesiden. Alle persondata anonymiseres og der gemmes ingen personhenførbare data.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi har desuden fastlagt en procedure for adgangsrettigheder til de medarbejdere, der behandler fortrolige personoplysninger. 

Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Tilmelding til Komiteen for Sundhedsoplysnings nyhedsbreve

Når du tilmelder dig et af Komiteens nyhedsbreve registreres din e-mailadresse, og evt. din titel og din organisation/virksomhed. Komiteen for Sundhedsoplysning bruger MailChimp og Campaignmonitor som databehandlere til at udsende nyhedsbrevene. Det betyder at de får adgang til din mailadresse, men de må ikke videregive den.

Du kan altid afmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på linket, som er nederst i de enkelte nyhedsbreve. Oplysningerne om de enkelte abonnementer bliver ikke videregivet, og oplysningerne slettes med det samme, hvis du opsiger dit abonnement.

Opdatering af dine personoplysninger

Vi sikrer, at de personoplysninger om dig, vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger desuden for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine oplysninger er rigtige og opdaterede, beder vi dig om at underrette os, hvis der er relevante ændringer i dine personoplysninger. 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Overordnet gør det sig dog gældende:

•Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt for os at opbevare dem

•Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet, behandlet og opbevaret.

•Vi opbevarer personoplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare i henhold til lovgivningen.

Sikkerhedsmæssige foranstaltninger

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi har desuden fastlagt en procedure for adgangsrettigheder til de medarbejdere, der behandler fortrolige personoplysninger. Disse foranstaltninger er med til at sikre, at dine rettigheder som registreret overholdes.

Hvor opbevares dine personoplysninger?

Personoplysninger opbevares på servere i Danmark. Nogle personoplysninger behandles af tredjeparter, som opbevarer og behandler personoplysninger på vegne af KFS i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål.

Hvis du ønsker, at vi sletter disse informationer om dig, kan du kontakte Komiteens ansvarlige for sletning og opdatering af data på kfs@sundkom.dk.  Hvis du ønsker, at de oplysninger vi gemmer om dig bliver rettet, kan du også kontakte Komiteen for Sundhedsoplysning. Du har desuden ret til at få oplysningerne udleveret (dataportabilitet) og til at anmode om begrænsning af behandlingen af disse. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger og til at klage til en tilsynsmyndighed.

Den registreredes rettigheder

Du har som registreret følgende rettigheder jf. forordningen:

•Ret til løbende at få indsigt i, hvordan ens oplysninger behandles.

•Ret til at få berigtiget urigtige data og begrænset behandlingen.

•Ret til at få slettet data.

•Ret til at gøre indsigelse over at ens oplysninger behandles og videregives til fx. markedsføringsformål.

•Ret til at kunne få udleveret sine data, så de kan overflyttes til anden udbyder (dataportabilitet).

•Ret til at tilbagekalde samtykke.

•Ret til at klage til Datatilsynet.

Du har ret til indsigt i dine personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor oplysningerne er indsamlet fra, og hvad vi bruger dem til. Du har også ret til at få oplyst, hvor længe dine personoplysninger vil blive opbevaret, og hvem modtagerne af dine personoplysninger er.

Du har ret til at få berigtiget, begrænset eller slettet personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger om dig, vi behandler, er urigtige, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget. Du skal kontakte os og oplyse os om de urigtige oplysninger, og hvordan vi skal berigtige oplysningerne. Du har ligeledes ret til at få oplysningerne slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for opfyldelse af formålet for behandlingen.

Du har ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at vi overfører dine personoplysninger med henblik på at kontakte dig igen vedr. bestilling af nye materialer. Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vi med at behandle dine personoplysninger.

Ret til at indgive en klage

Hvis du ønsker at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores kontaktperson Rasmus Helbo på kfs@sundkom.dk.

Du har også altid mulighed for at kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, tlf. 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Cookies

Liste over Cookies på de forskellige Hjemmesider.

Hjemmeside

Cookies

kfsbutik.dk

__utma,__utmb,__utmc,__utmt,__utmz,
PrestaShop-#id

robusthed.dk

PHPsessID,_ga,_gat,_gid,__utma,__utmb,__utmc,
__utmt,__utmz,is_cache_vary,
Wordpress_logged_in_#id,Wordpress_sec_id#,
wp_settings_#id,wp_settings_time_#id,NID

boern.robusthed.dk

PhpsessID,_ga,_gat,_gid,Wordpress_logged_in_#id,
Wordpress_sec_#id,wp_settings_#id,
wp_settings_time_#id,NID

sundhedsformidlingen.dk

 

kompetencecenterforamning.dk

 

forum.kompetencecenterforamning.dk

 

patientuddannelse.info

_ga,_gat,_gid,__utma,__utmb,__utmc,__utmz

enope.eu

 

laerattackle.dk

_ga,_gat,_gid,__utma,__utmb,__utmc,__utmz

Ammeviden.dk

PHPsessID,Wordpress_logged_in_#id,
Wordpress_sec_#id,wp_settings_#id,
wp_settings_time_#id,NID

Liste over hvad de forskellige cookies er til for og deres funktion.

Cookiens Navn

Udløb

Information

PHPsessID

½-1 time

Sørger for at du som bruger forbliver logget på når du besøger vores hjemmeside.

_ga

2 år

Bruges af Google Analytics til at holde styr på hvor ofte du besøger hjemmesiden.

_gat

1 minut

Bruges af Google Analytics for at reducere antallet af forespørgsler for tildeling af Id til de andre Google Analytics cookies

_gid

24 timer

Bruges af Google Analytics til at se den færden du foretager dig på vores hjemmesider.

__utma

2 år

Bruges af Google Analytics til at holde styr på brugeren og brugerens sessioner.

__utmb

30 min

Bruges af Google Analytics til at holde styr på hvornår nye sessioner startes.

__utmc

0 min

Bruges af Google Analytics til at registrere hvornår du som bruger forlader vores hjemmeside. 

__utmt

10 min

Bruges af Google Analytics til at reducere forespørgsler du fortager dig på vores hjemmeside

__utmz

½ år

Bruges af Google Analytics til at registrere hvorfra du besøger vores hjemmesider og hvilken slags elektronisk enhed som benyttes.

PrestaShop-#id

20 dage

Bruges til at gemme din kurv, på vores webbutik

iscache_vary

30 min

Bruges til at gemme en kopi af hjemmesiden så den hurtigt kan hentes frem igen.

Wordpress_logged_in_#id

½-½time

Bruges til at holde dig som bruger logget ind på vores hjemmesider, så du får en bedre oplevelse.

wordpress_sec_id#

0 min

Bruges til at vise et pop-up efter et vist antal sekunder

wp_settings_#id

2 uger

Bruges til at huske dine indstillinger.

wp_settings_time_#id

2 uger

Bruges til ”husk mig” funktionen, som søger for at du ikke skal gen indtaste dine bruger oplysninger.

NID

2 år

Bruges til at huske dine præferencer.
Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

 Komiteen for Sundhedsoplysning  
Classensgade 71  
2100 og København  
Telefon: 35265400 
Email:  kfs@sundkom.dk

Aktuelt

Sådan får mødre succes med at amme

Ph.d. forskning danner baggrund for fire anbefalinger

Ungeindsats fungerer godt

'LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge' testes i 40 kommuner. 

98 kommuner tilbydes økonomisk støtte til pårørendeindsats

15,8 mio. kr. fra ældresatspulje afsat til udbredelsen af  'LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende'. 33 kommuner er allerede i gang.