• Skolesundhed.dk

  • Mette Laub Petersen

   Chefkonsulent
   Cand. Scient. Pol. 
   +45 29 80 57 00
   mlp@sundkom.dk

  • Poul Lundgaard Bak

   Sundhedsfaglig projektleder
   Overlæge
   +45 31 26 06 78
   plb@sundkom.dk

  • Carsten Obel

   Lægefaglig og lægevidenskabelig konsulent
   Ph.d. professor i Mental Børnesundhed
   Speciallæge i almen medicin
   +45 29 42 84 05 
   co@ph.au.dk

  • Mia Juul Christensen

   Projektkoordinator
   Sundhedsplejerske
   +45 51 31 75 77
   mjc@sundkom.dk

  • Marie Arffmann

   Projektkoordinator
   Sundhedssociolog
   +45 29 11 17 46
   mas@sundkom.dk

  • Kirsten Hindsholm

   Projektkoordinator
   Cand.scient.san.publ.
   +45 21 47 48 86
   kh@sundkom.dk

  • Casper Christiansen

   Projektkoordinator
   Kandidat i Digital Design og Kommunikation
   +45 21 64 25 33
   cc@sundkom.dk

  • Freja Bange Nyboe (Barsel)

   Projektkoordinator
   +45 42 73 14 98
   fn@sundkom.dk

   Kontakt
  • Laura Zeeberg

   Projektmedarbejder
   +45 24 46 70 07
   lsz@sundkom.dk

  • Thea Futtrup Korsholm (Barsel)

   Projektkoordinator
   Cand.scient.san.publ.
   +45 21 33 54 79
   tfk@sundkom.dk

Aktuelt

Invitation til pilotafprøvning af ungeindsats

Hjælp til unge med angst og depression

Nyt pårørendekursus i samarbejde med Københavns Kommune

National udbredelse i efteråret 2017