• Kommunikation & Web

  • Freja Bange Nyboe (Barsel)

   Projektkoordinator
   +45 42 73 14 98
   fn@sundkom.dk

   Kontakt
  • Cecilie Hjorth Morrison

   Projektmedarbejder
   chm@sundkom.dk

  • Magnus Alexander Johansen

   Junior projektmedarbejder
   maj@sundkom.dk

Aktuelt

Invitation til pilotafprøvning af ungeindsats

Hjælp til unge med angst og depression

Nyt pårørendekursus i samarbejde med Københavns Kommune

National udbredelse i efteråret 2017