• Enhed for Mestring og Empowerment

  • Lea Hegaard

   Enhedschef
   Kandidat i psykologi og kommunikation
   +45 22 66 26 71
   la(a)sundkom.dk

   Kontakt
  • Malene Norborg Petersson

   Chefkonsulent
   Kandidat i folke-
   sundhedsvidenskab
   +45 30 27 77 47
   mn(a)sundkom.dk

   Kontakt
  • Ann Sofie Nilsson

   Chefkonsulent
   Kandidat i folke-
   sundhedsvidenskab
   +45 20 29 31 26
   an(a)sundkom.dk

   Kontakt
  • Nete Bang-Hansen

   Specialkonsulent
   Kandidat i pædagogisk sociologi
   +45 20 46 53 93
   nbh(a)sundkom.dk 

   Kontakt
  • Birgitte Thyde Søe

   Specialkonsulent
   Kandidat i psykologi og nordisk litteratur
   +45 21 73 48 30
   bt(a)sundkom.dk

   Kontakt
  • Birgitte Sabra

   Kommunikationschef/Mestring & Empowerment
   Kandidat i kommunikation, sprog og medier 
   + 45 51 42 42 02
   bs(a)sundkom.dk

   Kontakt
  • Esther Lind Stokkebæk

   Projektleder
   Kandidat i statskundskab
   +45 23 88 48 01
   els(a)sundkom.dk

   Kontakt
  • Freja Hilt Nissen

   Projektkoordinator
   Kandidat i pædagogik
   +45 21 54 38 33
   fhn(a)sundkom.dk

   Kontakt
  • Natalie Maria Sand

   IT-projektleder
   Civilingeniør
   +45 40 22 33 88
   nasa(a)sundkom.dk

   Kontakt
  • Mette E. Rindholm Magnevall

   Projektkoordinator
   Kandidat i læring og forandringsprocesser
   +45 24 59 86 18
   merm(a)sundkom.dk

   Kontakt
  • Line Vinther Andersen

   Projektkoordinator
   Kandidat i læring og psykologi, uddannet jordemoder og folkeskolelærer
   +45 61 45 03 38
   lva(a)sundkom.dk

   Kontakt
  • Line Funch Simonsen

   Sekretær
   +45 21 64 25 33
   lfs(a)sundkom.dk

   Kontakt
  • Tine Bo Andresen (barsel)

   Projektkoordinator
   Kandidat i sundhedsfremme og pædagogik
   + 45 51 33 18 53 
   tba(a)sundkom.dk

   Kontakt
  • Sofia Pohti Toft

   Junior projektmedarbejder
   spt(a)sundkom.dk

    

   Kontakt
  • Flora Marie Prag Nesta

   Junior Projektmedarbejder
   flora(a)sundkom.dk

   Kontakt
  • Kirsten Johnson

   Junior Projektmedarbejder
   kj(a)sundkom.dk

Aktuelt

Komiteen søger skarp IT-studentermedhjælp til app- og web-projekter

Se jobopslag

Få pladser tilbage på indsats til unge under uddannelse

Studievejledere, mentorer, lærerer og ledere på ungdomsuddannelser se her

Funktionelle lidelser

Ny indsats skal hjælpe mennesker med funktionelle lidelser

Bedre trivsel i udskolingen

Trivselsindsatsen Basal imødekommer behovet for en indsats til udskolingen

Yderligere forlænget støtte til kommunal pårørendeindsats

Sundhedsstyrelsen forlænger igen muligheden for støtte til opstart og drift af pårørendeindsats