Komiteens ledelse

Komiteens daglige ledelse varetages af direktør Charan Nelander, mens den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse (kaldet styrelsen).

Styrelsen er sammensat af personer fra Komiteens medlemsorganisationer og bistås af et sagkyndigt udvalg.

Formand for styrelsen:
Lillian Bondo, jordemoder, formand  for Jordemoderforeningen
(medlem af FU) – udpeget af styrelsen

Styrelsens medlemmer:
Lene Barslund, næstformand i Ergoterapeutforeningen
Ergoterapeutforeningen

Elisabeth Gregersen, tandplejer, formand for Dansk Tandplejerforening
Dansk Tandplejerforening

Charlotte Groule, tandlæge, formand for Tandlægernes Sundhedsudvalg
Dansk Tandlægeforening

Mette Holsøe, kommunikationschef
Dansk Psykolog Forening

Tina Lambrecht, fysioterapeut, formand for Danske Fysioterapeuter
Danske Fysioterapeuter

Ida Nøhr Larsen, overtandlæge, souschef
Ansatte Tandlægers Organisation

Tue Flindt Müller,  speciallæge i almen medicin
Lægeforeningen

Skjold de la Motte, regionsmedlem
Danske Regioner

Ann-Birgitte Havelund Nielsen, jordemoder, næstformand i Jordemoderforeningen
Jordemoderforeningen

Dorte Steenberg, intensivsygeplejerske, 2. næstformand for Dansk Sygeplejeråd
Dansk Sygeplejeråd

Birthe Søndergaard, farmaceut, sundhedsfaglig direktør
Apotekerforeningen

Lone Kousgaard Jørgensen, kiropraktor, formand 
Dansk Kiropraktor Forening

Annette Wiencken, 2. viceborgmester Hørsholm Kommune
Styrelsens næstformand (medlem af FU)
Kommunernes Landsforening

Karen Wistoft, Professor, ph.d., DPU
Formand for Komiteens sagkyndige udvalg

Christina Durinck, formand
Farmakonomforeningen

 

Aktuelt

Ny indsats til unge med angst og depression

Evidensbaseret kursus omorganiseres for at nå bedre ud til unge

Nyt pårørendekursus i samarbejde med Københavns Kommune

National udbredelse i efteråret 2017

Kontakt

Charan Nelander

Direktør
+45 35 47 57 42
cn@sundkom.dk