Komiteens ledelse

Komiteens daglige ledelse varetages af direktør Charan Nelander, mens den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse (kaldet styrelsen).

Styrelsen er sammensat af personer fra Komiteens medlemsorganisationer og bistås af et sagkyndigt udvalg.

Formand for styrelsen:
Lillian Bondo, jordemoder, formand  for Jordemoderforeningen
(medlem af FU) – udpeget af styrelsen

Styrelsens medlemmer:
Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter
Danske Fodterapeuter 

Christina Durinck, formand
Farmakonomforeningen

Elisabeth Gregersen, tandplejer, formand for Dansk Tandplejerforening
Dansk Tandplejerforening

Charlotte Groule, tandlæge, formand for Tandlægernes Sundhedsudvalg
Dansk Tandlægeforening

Lone Kousgaard Jørgensen, kiropraktor, formand  
Dansk Kiropraktor Forening

Amanda Kusk Kjærgaard, psykolog
Dansk Psykolog Forening

Lotte Lagoni, næstformand i Ergoterapeutforeningen
Ergoterapeutforeningen 

Tina Lambrecht, fysioterapeut, formand for Danske Fysioterapeuter
Danske Fysioterapeuter

Ida Nøhr Larsen, overtandlæge, souschef
Ansatte Tandlægers Organisation

Skjold de la Motte, regionsmedlem
Danske Regioner

Tue Flindt Müller, speciallæge i almen medicin
Lægeforeningen

Stina Kruse Skov, jordemoder, næstformand i Jordemoderforeningen
Jordemoderforeningen 

Dorte Steenberg, intensivsygeplejerske, 2. næstformand for Dansk Sygeplejeråd
Dansk Sygeplejeråd

Birthe Søndergaard, farmaceut, sundhedsfaglig direktør
Apotekerforeningen

Annette Wiencken, 2. viceborgmester i Hørsholm Kommune
Styrelsens næstformand (medlem af FU)
Kommunernes Landsforening

Karen Wistoft, Professor, ph.d., DPU
Formand for Komiteens sagkyndige udvalg

 

 

Aktuelt

Økonomisk støtte til pårørendeindsats i 98 kommuner

15,8 mio. kr. fra ældresatspulje afsat til udbredelsen af  'LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende'. 33 kommuner er allerede i gang.

Ungeindsats fungerer godt

'LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge' afprøvet i 10 kommuner. 

Komiteen holder lukket.

Komiteen holder lukket dagen efter Kristi Himmelfarsdag - Fredag d. 11 maj samt Grundlovsdag -Tirsdag d. 5 juni.

Evaluering af pårørende-indsats viser god effekt

71% har fået bedre trivsel, mens 30% har flytter sig fra højrisiko for at få stress eller depression til ingen risiko

Kontakt

Charan Nelander

Direktør
+45 35 47 57 42
cn(a)sundkom.dk