Nyt projekt vil øge livskvaliteten hos kræftramte via digitale løsninger

09.05.23

EU-projektet E-Health4Cancer skal samle gode eksempler på digitale sundhedsløsninger for mennesker med kræft og deres pårørende i Europa

Nyt projekt vil øge livskvaliteten hos mennesker med kræft ved at forbedre adgangen til digitale sundhedsløsninger

Den 26. april 2023 lød startskuddet på det nye EU-finansierede projekt E-Health4Cancer. Formålet med projektet er at samle gode eksempler på digitale sundhedsløsninger med henblik på at øge livskvaliteten hos mennesker med kræft og deres pårørende i Europa.

Komiteen for Sundhedsoplysning vil i samarbejde med deres partnere indsamle viden og erfaringer med eksisterende digitale sundhedsløsninger på tværs af europæiske lande og udvikle en oversigt med gode eksempler samt kortlægge behov, der ikke er dækket af de tilgængelige løsninger. Ambitionen er at øge livskvaliteten for mennesker med kræft ved at give dem og deres pårørende adgang til brugervenlige digitale sundhedsløsninger.

Hjælp til millioner

Kræft er et globalt sundhedsproblem. I 2020 var der 19,3 mio. nye kræfttilfælde verden over, hvor Europa var særligt ramt, og bare i Danmark lever mere end 350.000 mennesker med eller efter kræft.

Digitale sundhedsløsninger kan give støtte og redskaber til at tage en mere aktiv del i egen behandling og i at håndtere og mestre livet med kræft. Derfor er det lovende, at de vinder mere og mere frem, men der mangler både overblik og viden om de eksisterende løsninger. Derfor er E-Health4Cancer et vigtigt initiativ.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Cancer Guidance Center og the Greek Carers Network fra Grækenland, University of Naples Frederico II fra Italien og som nævnt Komiteen for Sundhedsoplysning med støtte fra Den Europæiske Union.


Yderligere information?

Om projektet, kontakt Line Zinckernagel, International Project Manager, MScPH, PhD
T: +45 2267 1012 /M: lz@sundkom.dk
Om Komiteens internationale samarbejder, kontakt Lars Münter, Enhedschef
T: +45 6126 2621 /M: munter@sundkom.dk

For yderligere fakta om E-Health4Cancer-projektet. Referencer: Europe’s Beating Cancer Plan 2022 og Kræftens Bekæmpelse

Aktuelt

Digital indsats får udsatte borgere tættere på job

Ny evaluering af indsats viser positiv effekt på deltagernes tro på egne evner 

Snart far - en ny indsats til nye fædre

Nyt projekt skal få flere nye fædre til at vælge øremærket barsel

Nyt projekt vil øge livskvaliteten hos kræftramte via digitale løsninger

EU-projektet E-Health4Cancer skal samle gode eksempler på digitale sundhedsløsninger for mennesker med kræft og deres pårørende i Europa

Unge med stress og angst får hjælp under uddannelse

97% har fået udbytte af at deltage i indsatsen "Godt igennem Uddannelse"