Pårørendeindsats fortsætter i hver anden kommune

01.02.22

Kommuner fastholder pårørendeindsats som tilbud

Efter fire år som projekt fortsætter mere end halvdelen af landets kommuner med at udbyde pårørendeindsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende til deres borgere.

Projektet har hidtil været støttet af satspuljemidler og er nu gået i drift.

Kurset giver pårørende redskaber til at få det bedre i hverdagen. Blandet andet oplever deltagere efter kurset større trivsel og mindre ensomhed. Desuden reduceres deres risiko for stress og depression. Det dokumenterer en evaluering foretaget af VIVE.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende kan både følges som onlinekursus og som gruppeforløb, hvor der er fysisk fremmøde.

Endvidere har en del kommuner under Covid-19 udbudt kurset som fjernundervisning og kan fortsat benytte undervisningsformen alt efter ønske og behov.

Aktuelt

Digital indsats får udsatte borgere tættere på job

Ny evaluering af indsats viser positiv effekt på deltagernes tro på egne evner 

Snart far - en ny indsats til nye fædre

Nyt projekt skal få flere nye fædre til at vælge øremærket barsel

Nyt projekt vil øge livskvaliteten hos kræftramte via digitale løsninger

EU-projektet E-Health4Cancer skal samle gode eksempler på digitale sundhedsløsninger for mennesker med kræft og deres pårørende i Europa

Unge med stress og angst får hjælp under uddannelse

97% har fået udbytte af at deltage i indsatsen "Godt igennem Uddannelse"