Funktionelle lidelser

28.11.22

Ny indsats skal hjælpe mennesker med funktionelle lidelser

Onlinetilbud til mestring af symptomer
10-15 % af den danske befolkning rammes af funktionelle lidelser. Et nyt onlinebaseret tilbud skal styrke disse mennesker i at mestre de symptomer og andre udfordringer, der følger med en funktionel lidelse. 

Indsatsen udvikles i et samarbejde mellem Komiteen for Sundhedsoplysning, Center for Komplekse Symptomer, Region Hovedstaden og Center for Funktionelle Lidelser, Region Sjælland.

Ni kommuner skal pilotafprøve mestringsforløbet, der skal ses som et supplement til sundhedssystemets behandlingstilbud. Sideløbende vil to regionale behandlingscentre understøtte kommuner og almen praksis' arbejde vedrørende mennesker med funktionelle lidelser. Det sker via undervisning og informationsmateriale.
 
Hvad er funktionelle lidelser?
”Funktionelle lidelser” er en fælles betegnelse for en række lidelser, der kendetegnes ved et eller flere fysiske symptomer, som påvirker funktionsevne og livskvalitet, og som ikke kan påvises ved blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre medicinske tests (1). Symptomerne kan fx være svimmelhed, smerter eller andre ting, der har store konsekvenser for et menneskes funktionsniveau i hverdagen.

Projektets faser
Udviklingsarbejdet bag projektet blev igangsat i august 2022. Indsatsen vil blive pilottestet i perioden august 2023 - juli 2024. Udbredelse og forankring sker i perioden august 2024 - januar 2026 i et samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis. På sigt tilbydes indsatsen til alle landets kommuner.
 
Projektet støttes af TrygFonden. Det evalueres af Socialmedicinsk Center, Region Hovedstaden.
 
Vil du høre mere om projektet?
Kontakt projektleder Natalie Maria Sand, nasa@sundkom.dk/ +45 2611 7425.

[1] https://www.sst.dk/da/Viden/Funktionelle-lidelser

Aktuelt

Komiteen søger skarp IT-studentermedhjælp til app- og web-projekter

Se jobopslag

Få pladser tilbage på indsats til unge under uddannelse

Studievejledere, mentorer, lærerer og ledere på ungdomsuddannelser se her

Funktionelle lidelser

Ny indsats skal hjælpe mennesker med funktionelle lidelser

Bedre trivsel i udskolingen

Trivselsindsatsen Basal imødekommer behovet for en indsats til udskolingen

Yderligere forlænget støtte til kommunal pårørendeindsats

Sundhedsstyrelsen forlænger igen muligheden for støtte til opstart og drift af pårørendeindsats