Få pladser tilbage på indsats til unge under uddannelse

07.11.22

Studievejledere, mentorer, lærerer og ledere på ungdomsuddannelser se her

Ungdomsuddannelsesinstitutioner, der har elever med stress, angst eller depression, kan stadig nå at deltage i udviklingsprojektet Godt igennem uddannelse, da der er få gratis projektpladser tilbage.

Projektet er målrettet unge med stress, angst eller depression og giver dem redskaber til at håndtere deres udfordringer. Det øger deres muligheder for at komme godt igennem ungdomsuddannelse, så de kan komme videre ud i livet bagefter.

Godt igennem uddannelse gennemføres som gruppebaserede forløb med 8-14 elever på hvert hold. Man har en ugentlig mødegang på 2 timer, 7 uger i træk.

Holdene ledes af uddannede instruktører, som selv har oplevet, at stress, angst og depression påvirkede deres ungdomsliv.

Indsatsen bygger på anerkendte og velafprøvede metoder. Den evalueres af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Anja Pedersen, leder af studiecenter, Kolding HF og VUC siger følgende om indsatsen:

”Vi er glade for, at vi med indsatsen ’Godt igennem uddannelse’ kan støtte op om vores elevers mentale trivsel, så de på trods af individuelle udfordringer med angst, stress og depression kan lykkes med at gennemføre deres ungdomsuddannelse."

Godt igennem uddannelseer udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Læs mere om Godt igennem uddannelse

For mere info og tilmelding kontaktes projektleder Ann Sofie Nilsson, an@sundkom.dk / +45 20 29 31 26.

Aktuelt

Komiteen og KFSbutik.dk holder lukket mellem jul og nytår

Bestillinger foretaget i KFSbutik.dk inden ma. 19/11 kl. 12.00 afsendes inden jul.

Få pladser tilbage på indsats til unge under uddannelse

Studievejledere, mentorer, lærerer og ledere på ungdomsuddannelser se her

Bedre trivsel i udskolingen

Trivselsindsatsen Basal imødekommer behovet for en indsats til udskolingen

JOB: Projektkoordinator til international enhed

Vil du være med til at drive projekter, der skal fremme vidensbaseret forebyggelse? Har du mod på at lære at arbejde med EU-projekter? 

Yderligere forlænget støtte til kommunal pårørendeindsats

Sundhedsstyrelsen forlænger igen muligheden for støtte til opstart og drift af pårørendeindsats