Bedre trivsel i udskolingen

24.11.22

Trivselsindsatsen Basal imødekommer behovet for en indsats til udskolingen

Seks skoler er i fuld gang med at uddanne medarbejdere til trivselsindsatsen Basal – sammen om trivsel i udskolingen. Indsatsen pilottestes i 2022-23 og udrulles til 40 skoler i 2023-24.

I en video fortæller skoleleder Louise Hjortebjerg Theil, Havrehedskolen (Nordfyns kommune), og Anne Katrine Melnyk, faglig leder i udskolingen Søborg Skole (Gladsaxe Kommune), om deres incitament til, at deres skole er gået med i Basal.  

Behov for en bred trivselsindsats
Indsatsen skal dæmme op for den stigende mistrivsel og dårlige mentale sundhed, som ses blandt børn og unge. Det sker gennem klassebaserede forløb, som styrker eleverne i at tro på egne evner. Samtidig lærer de at forstå sig selv og andre bedre.

Se videoen med https://youtu.be/XlMmHrmwEL0

Besøg også projektets webside Basal – sammen om trivsel. Her kan du blandt andet læse om, hvad Basal bygger på, og hvorfor der er brug for en indsats som Basal.

Deltagelse i indsatsen 
Skoler og kommuner, som ønsker at deltage i indsatsen i 2023-2024, bedes kontakte Basal - sammen om trivsels sekretariat for mere info om indhold og opstart.

Deltagelse er gratis. Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet.

Aktuelt

Digital indsats får udsatte borgere tættere på job

Ny evaluering af indsats viser positiv effekt på deltagernes tro på egne evner 

Snart far - en ny indsats til nye fædre

Nyt projekt skal få flere nye fædre til at vælge øremærket barsel

Nyt projekt vil øge livskvaliteten hos kræftramte via digitale løsninger

EU-projektet E-Health4Cancer skal samle gode eksempler på digitale sundhedsløsninger for mennesker med kræft og deres pårørende i Europa

Unge med stress og angst får hjælp under uddannelse

97% har fået udbytte af at deltage i indsatsen "Godt igennem Uddannelse"