Nyt projekt vil løfte trivslen hos de ældste elever i folkeskolen

10.03.21

Projektet ”Sammen om trivsel” skal styrke unges mentale sundhed. Bag projektet står Komiteen for Sundhedsoplysning, støttet af Ole Kirk’s Fond.

Det er i årevis gået ned ad bakke med danske unges mentale trivsel. En udvikling som de sidste måneders coronanedlukning kun har gjort værre. Det peger talrige eksperter på. Et nyt stort projekt vil bidrage til at vende udviklingen og give de unge nye redskaber til bedre mental sundhed. Fire kommuner inviteres i første omgang med til pilotafprøvning, mens ambitionen er at udbrede indsatsen til mindst 40 kommuner. Bag projektet står Komiteen for Sundhedsoplysning med støtte fra Ole Kirk’s Fond.

Problemer som ensomhed, lavt selvværd og stresssymptomer fylder stadig mere i hverdagen blandt danske unge. Særligt i de tidlige ungdomsår i udskolingen er problemerne tiltagende. Projektet ”Sammen om trivsel” skal være med til at knække den negative kurve og give de unge nye redskaber til at trives i hverdagen.

Styrket viden og værktøjer til både elever og lærere
I projektet udvikles en værktøjskasse og en app, som udskolingselever lærer at bruge i praksis. Begge elementer indeholder viden om og redskaber til at arbejde med mestring, mentalisering, hjernen, tanker og følelser. Samtidig bliver skolernes medarbejdere vejledt og styrket til at kunne undervise eleverne i at bruge redskaberne i hverdagen – både i og uden for skoletiden.

Projektet er støttet af Ole Kirk´s Fond med 11.080.000 kr. og løber over 3,5 år. Det er baseret på to teoretisk underbyggede og praksisnære programmer, MentaliseringsProgrammet og LÆR AT TACKLE, der begge indeholder en række velafprøvede værktøjer. Begge er forankret i Komiteen for Sundhedsoplysning.

Projektets konkrete indhold udvikles på baggrund af principper, temaer og redskaber fra de to programmer. Udformningen af undervisning og øvelser har fokus på at lære eleverne at håndtere de særlige udfordringer, som er typiske for målgruppen – fx i forhold til venskaber, præstation, usikkerhed og bekymringer.

Interesserede, der ønsker at tage del i projektet eller høre mere bedes kontakte chefkonsulent Malene Norborg Petersson, Komiteen for Sundhedsoplysning, tlf. 3027 7747 / mn@sundkom.dk

Læs mere om LÆR AT TACKLE HER

Læs mere om MentaliseringsProgrammet HER

Se pressemeddelelse om indsatsen HER 

 

Aktuelt

Forlænget støtteperiode til pårørendeindsats

Nye kommuner kan fortsat få tildelt støtte

Komiteen og KFSbutik.dk holder sommerlukket

Komiteen og KFSbutik.dk holder lukket fra d. 18. juli til d. 7. august

Borgere længst væk fra arbejdsmarkedet hjælpes i job

Komiteen udvikler ny helhedsorienteret indsats til landets jobcentre