Pårørendeindsats forebygger stress og depression

12.01.21

Ny evaluering af indsatsen 'LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende' viser øget livskvalitet hos deltagerne.

Pårørende, der har deltaget i indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende har oplevet et mærkbart løft i deres trivsel og oplever reduceret risiko for langvarig stress og depression. Det viser en evaluering fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.  

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er et kort forløb, som ruster deltagerne til at håndtere de store udfordringer, der ofte følger med, når man er nærtstående til en syg. Det kan fx være frustration, magtesløshed, usikkerhed om fremtiden, social isolation og en øget mængde praktiske opgaver. Forløbet får deltagerne til at trives bedre. De undgår samtidig i højere grad selv at blive syge af stress eller depression.  

VIVEs evaluering konkluderer følgende forbedringer hos deltagerne efter indsatsen: 

  • Større trivsel 
  • Reduktion af risiko for langvarig stress og depression
  • Mindre ensomhed  
  • Mindre belastning  
  • Mere tiltro til at kunne opnå praktisk og følelsesmæssig støtte fra omgivelserne (self-efficacy)

Desuden er 88 % af kursisterne ’tilfredse eller meget tilfredse’ med kurset, mens 94 % vil anbefale forløbet til andre. Resultaterne er baseret på en undersøgelse blandt 532 kursister i 39 kommuner.

Se evalueringen HER 

Indsatsen er udviklet på baggrund af, at mere end 750.000 pårørende i Danmark er i risiko for selv at blive syge på grund af ekstra belastninger. Næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, hver tredje føler sig stresset og oplever negativ indvirkning på sit arbejdsliv, og hver femte fortæller, at de selv er blevet langvarigt syge på grund af deres situation. 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune. Indsats og evaluering gennemføres på baggrund af satspuljemidler under Sundheds- og Ældreministeriet.

Forløbet udbydes pt. i 51 kommuner, der har modtaget støtte til opstart og drift. Alle kommuner kan få tildelt tilsvarende støtte ved henvendelse til Komiteen for Sundhedsoplysning.   

Læs mere om indsatsen HER 

For yderligere oplysninger om indsatsen samt støtte, opstart og drift kontaktes chefkonsulent Malene Norborg Petersson, Komiteen for Sundhedsoplysning, tel. 3027 7747 / nm@sundkom.dk 

Aktuelt

IT-Projektleder til udviklingsprojekter – der gør en forskel

Vil du være med til at styre og udvikle nye og spændende IT-projekter inden for (mental)sundhedsområdet? Komiteen for Sundhedsoplysning søger en ny IT-projektleder, der arbejder systematisk og brænder for en god sag. Projekterne er mange og spænder vidt inden for det brede sundhedsområde.

Komiteen holder lukket

Torsdag d. 4. november holder Komiteen og vores telefoner lukket, da vi afholder Personaledag 

Borgere længst væk fra arbejdsmarkedet hjælpes i job

Komiteen udvikler ny helhedsorienteret indsats til landets jobcentre

Skarp IT-studentermedhjælp 10-20 timer ugentligt søges

Er du Komiteens nye IT-medhjælper? Du kan blive en del af en arbejdsplads, hvor vi arbejder sammen, men samtidig stiller store krav til, at man kan arbejde selvstændigt.