Pårørendeindsats forebygger stress og depression

12.01.21

Ny evaluering af indsatsen 'LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende' viser øget livskvalitet hos deltagerne.

Pårørende, der har deltaget i indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende har oplevet et mærkbart løft i deres trivsel og oplever reduceret risiko for langvarig stress og depression. Det viser en evaluering fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.  

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er et kort forløb, som ruster deltagerne til at håndtere de store udfordringer, der ofte følger med, når man er nærtstående til en syg. Det kan fx være frustration, magtesløshed, usikkerhed om fremtiden, social isolation og en øget mængde praktiske opgaver. Forløbet får deltagerne til at trives bedre. De undgår samtidig i højere grad selv at blive syge af stress eller depression.  

VIVEs evaluering konkluderer følgende forbedringer hos deltagerne efter indsatsen: 

  • Større trivsel 
  • Reduktion af risiko for langvarig stress og depression
  • Mindre ensomhed  
  • Mindre belastning  
  • Mere tiltro til at kunne opnå praktisk og følelsesmæssig støtte fra omgivelserne (self-efficacy)

Desuden er 88 % af kursisterne ’tilfredse eller meget tilfredse’ med kurset, mens 94 % vil anbefale forløbet til andre. Resultaterne er baseret på en undersøgelse blandt 532 kursister i 39 kommuner.

Se evalueringen HER 

Indsatsen er udviklet på baggrund af, at mere end 750.000 pårørende i Danmark er i risiko for selv at blive syge på grund af ekstra belastninger. Næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, hver tredje føler sig stresset og oplever negativ indvirkning på sit arbejdsliv, og hver femte fortæller, at de selv er blevet langvarigt syge på grund af deres situation. 

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune. Indsats og evaluering gennemføres på baggrund af satspuljemidler under Sundheds- og Ældreministeriet.

Forløbet udbydes pt. i 51 kommuner, der har modtaget støtte til opstart og drift. Alle kommuner kan få tildelt tilsvarende støtte ved henvendelse til Komiteen for Sundhedsoplysning.   

Læs mere om indsatsen HER 

For yderligere oplysninger om indsatsen samt støtte, opstart og drift kontaktes chefkonsulent Malene Norborg Petersson, Komiteen for Sundhedsoplysning, tel. 3027 7747 / nm@sundkom.dk 

Aktuelt

Nyt projekt vil løfte trivslen hos de ældste elever i folkeskolen

Projektet ”Sammen om trivsel” skal styrke unges mentale sundhed. Bag projektet står Komiteen for Sundhedsoplysning, støttet af Ole Kirk’s Fond.

Pårørendeindsats forebygger stress og depression

Ny evaluering af indsatsen 'LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende' viser øget livskvalitet hos deltagerne.

Komiteen for Sundhedsoplysning søger studentermedhjælper

Vi søger en engageret studerende fra Folkesundhedsvidenskab, Statskundskab, Psykologi, Sociologi eller lignende til studenterstilling 15-20 timer om ugen.

Komiteen holder Sommerferie

Vi holder sommerlukket i perioden mandag d. 19. juli til søndag d. 8. august.

2 stillinger som IT Koordinatorer/Projektledere

Vil du være med til at styre og udvikle nye og spændende IT-projekter indenfor (mental)sundhedsområdet? Komiteen for Sundhedsoplysning søger 2 nye IT-koordinatorer /projektledere til udviklingsprojekter

19,561 mio. skal hjælpe sårbare unge og voksne

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget Komiteen kr. 19.561.000 til udvikling, afprøvning, evaluering og forankring af 2 nye indsatser.