Pårørendeindsats i 50% af kommunerne

11.04.19

Halvdelen af landets kommuner har takket ja til særlig pårørendeindsats

Hver anden danskekommune udbyder nu indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Komiteen for Sundhedsoplysning støtter kommunerne med at komme i gang med indsatsen til deres borgere gennem midler fra satspuljen på ældreområdet for 2018-2021.

Pårørende til langvarigt syge er tit under hårdt pres. Over tid rammes mange, der er tæt på en syg, af stress, ensomhed eller mistrivsel på grund af ekstra belastninger.

Nu har 49 ud af 98  danske kommuner takket ja til støtte til opstart og drift af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Støtten kommer fra kommer satspuljeordførerne på ældreområde, der ved udgangen af 2017 afsatte 15,8 millioner kr. til national udbredelse af indsatsen.

Kort forløb – stort udbytte

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er et kort undervisningsforløb, som består af 7 mødegange a 2,5 time. Kurset forebygger, at de pårørende mister grebet om deres situation og går fysisk eller psykisk ned.

På kurset lærer man at passe bedre på sig selv – både mentalt og fysisk – i en hverdag, der rammesættes af den syges behov for praktisk og mental støtte. 

En evaluering viser, at kursisterne får stort udbytte af forløbet:

  • 71 % har opnået bedre trivsel.
  • 30 % flytter sig fra høj risiko for at få stress eller depression til at være uden for risiko.
  • 85 % er blevet bedre til at passe på sig selv.
  • 78 % har fået redskaber til at tackle symptomer så som fx træthed, stress eller tristhed.
  • 93 % er blevet bedre til at bruge deres netværk.
  • 93 % er tilfredse eller meget tilfredse med kurset.


Kurset er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune.

Alle kommuner kan søge Komiteen for Sundhedsoplysning om støtte til opstart og drift af indsatsen. For yderligere info kontaktes specialkonsulentMalene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk, tlf.3027 7747 / 3547 5741.

 

Aktuelt

INVITATION: Heldagskonference om Mental Sundhed for Fremtidens Unge

Hvad ved vi om årsagerne til, at mange unge har det mentalt dårligt? 

Jobopslag - Projektkoordinator i BørnUngeLiv

Kunne du tænke dig at arbejde i et projekt, der har til formål at understøtte kommunernes indsats for børn og unges sundhed og trivsel?

Jobopslag - Kompetencecenter for amning

Vi søger en ny medarbejder 8 timer/uge til Kompetencecenter for Amning

Jobopslag - Studentermedhjælper

Enhed for Mestring og Empowerment søger studentermedhjælper med kompetencer inden for kvantitative metoder. 

Pårørendeindsats i 50% af kommunerne

Halvdelen af landets kommuner har takket ja til særlig pårørendeindsats

LÆR AT TACKLE-kursus har effekt på ordinær beskæftigelse

Ny rapport viser, at kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom hjælper specifikke borgergrupper hurtigere tilbage i job. 

Sådan får mødre succes med at amme

Ph.d. forskning danner baggrund for fire anbefalinger