Massiv interesse for deltagelse i ungeprojekt

29.03.17

Ungeprojekt udvides til flere kommuner

Komiteen for Sundhedsoplysning har oplevet så stor interesse for at deltage i indsatsen ’LÆR AT TACKLE angst og depression for unge’, at projektet udvides til flere kommuner end planlagt. Deltagelsen er gratis.

Kommuner, som ønskede at udbyde LÆR AT TACKLE angst og depression for unge fra januar 2018 og indgå i projektets evalueringsfase kunne ansøges om deltagelse frem til fredag 7. april 2017.

Som deltager i evalueringen får man blandt andet uddannelse af 3 instruktører, instruktøruddannelse af en koordinator (hvis ikke koordinator allerede er uddannet i at undervise i LÆR AT TACKLE angst og depression), rådgivning og sparring samt gratis rekrutteringsmaterialer, kursusbøger og 3 instruktørpladser på den 2-dages instruktørsamling i 2018.

Som projektdeltager forpligter man sig til – i løbet af 2018 – at afholde 2 kurser for unge i alderen 15-25 år med symptomer på angst og/eller depression. Indsatsen skal tilbydes de unge som et frivilligt tilbud. Dvs. at den unge skal kunne takke nej til indsatsen, uden at dette får betydning for den unges ydelser eller lignende.

Læs mere om evalueringen og hvad deltagelse indebærer HER 

Ansøgningsfrist er udløbet!

Ønsker I at være med i projektets evalueringsfase, skal I senest fredag den 7. april fremsende en kort ansøgning (maks. 3 sider) pr. mail, hvor I besvarer følgende:

  • Hvorfor er indsatsen relevant hos jer?
  • Hvordan vil I organisere indsatsen (hvem indgår i samarbejdet, og hvordan fordeles ansvaret for opgaverne)?
  • Hvilke fordele ser I ved at deltage i projektet?
  • Hvilke tanker har I ift. at rekruttere de 15-25-årige? Hvilke rekrutteringsveje vil I benytte?
  • Hvilke overvejelser gør I ift. sammensætningen af instruktører? Hvordan forestiller I jer at finde instruktører, der er gode rollemodeller til projektet?
  • Hvem er koordinator for indsatsen, og hvor er denne person ansat?

Ansøgningen sendes via mail til Ann Sofie Nilsson, an@sundkom.dk. I modtager svar i løbet af uge 17.

Vil I høre mere om projektet, bedes I kontakte:

Aktuelt

Unge med stress og angst får hjælp under uddannelse

97% har fået udbytte af at deltage i indsats

Funktionelle lidelser

Ny indsats skal hjælpe mennesker med funktionelle lidelser

Bedre trivsel i udskolingen

Trivselsindsatsen Basal imødekommer behovet for en indsats til udskolingen

Yderligere forlænget støtte til kommunal pårørendeindsats

Sundhedsstyrelsen forlænger igen muligheden for støtte til opstart og drift af pårørendeindsats