Ny indsats til unge med angst og depression

12.01.17

Evidensbaseret kursus omorganiseres for at nå bedre ud til unge

Psykiske problemer er årsag til, at mange unge dropper ud af deres uddannelse eller aldrig kommer i gang med en uddannelse. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond bevilget 8,3 mio. kr. til udbredelse af et kursus, som kan hjælpe unge mellem 15 og 25 år, der har symptomer på angst eller depression. 

LAT AogD for unge identitet

4 ud af 10 danske unge har ikke afsluttet en ungdomsuddannelse, når de fylder 21, og op imod 60% af frafaldet på uddannelserne skyldes mental mistrivsel. Det store frafald koster ikke alene samfundet dyrt. Manglende uddannelse og psykiske problemer kan også få store negative konsekvenser for de unge. 

Bevillingen fra Den A.P. Møllerske Støttefond sikrer, at det evidensbaserede peer-kursus LÆR AT TACKLE angst og depression kan testes på en ny og yngre målgruppe – nemlig de 15-25-årige – blandt andet ved at afprøve en ny organisationsstruktur og benytte nye rekrutteringsstrategier.

Evidensbaseret indsats
LÆR AT TACKLE angst og depression har tidligere vist at kunne reducere angst og depression blandt voksne. En mindre undersøgelse indikerer, at samme indsats fungerer for unge og potentielt forebygger frafald på ungeuddannelserne.  

Ungeprojektet pilotafprøves i løbet af 2017 i 25 kommuner og vil være færdigevalueret og klar til national udbredelse i 2019. Det gennemføres af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med deltagerkommunerne og uddannelsesinstitutioner for unge samt andre steder, hvor målgruppen færdes.

Spørgsmål om projektet rettes til chefkonsulent Lea Hegaard, la@sundkom.dk, tlf. 2266 2671 / 3547 5741.

Aktuelt

Skarp IT-studentermedhjælp 10-20 timer ugentligt søges

Er du Komiteens nye IT-studentermedhjælp? 

Pårørendeindsats forebygger stress og depression

Ny evaluering af inddsatsen 'LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende' viser øget livskvalitet hos deltagerne

19,561 mio. skal hjælpe sårbare unge og voksne

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget Komiteen kr. 19.561.000 til udvikling, afprøvning, evaluering og forankring af 2 nye indsatser.

Årsberetning 2019

Se komiteens årsberetning fra 2019