Ny indsats til unge med angst og depression

12.01.17

Evidensbaseret kursus omorganiseres for at nå bedre ud til unge

Psykiske problemer er årsag til, at mange unge dropper ud af deres uddannelse eller aldrig kommer i gang med en uddannelse. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond bevilget 8,3 mio. kr. til udbredelse af et kursus, som kan hjælpe unge mellem 15 og 25 år, der har symptomer på angst eller depression. 

LAT AogD for unge identitet

4 ud af 10 danske unge har ikke afsluttet en ungdomsuddannelse, når de fylder 21, og op imod 60% af frafaldet på uddannelserne skyldes mental mistrivsel. Det store frafald koster ikke alene samfundet dyrt. Manglende uddannelse og psykiske problemer kan også få store negative konsekvenser for de unge. 

Bevillingen fra Den A.P. Møllerske Støttefond sikrer, at det evidensbaserede peer-kursus LÆR AT TACKLE angst og depression kan testes på en ny og yngre målgruppe – nemlig de 15-25-årige – blandt andet ved at afprøve en ny organisationsstruktur og benytte nye rekrutteringsstrategier.

Evidensbaseret indsats
LÆR AT TACKLE angst og depression har tidligere vist at kunne reducere angst og depression blandt voksne. En mindre undersøgelse indikerer, at samme indsats fungerer for unge og potentielt forebygger frafald på ungeuddannelserne.  

Ungeprojektet pilotafprøves i løbet af 2017 i 25 kommuner og vil være færdigevalueret og klar til national udbredelse i 2019. Det gennemføres af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med deltagerkommunerne og uddannelsesinstitutioner for unge samt andre steder, hvor målgruppen færdes.

Spørgsmål om projektet rettes til chefkonsulent Lea Hegaard, la@sundkom.dk, tlf. 2266 2671 / 3547 5741.

Aktuelt

Forlænget støtteperiode til pårørendeindsats

Nye kommuner kan fortsat få tildelt støtte

Komiteen og KFSbutik.dk holder sommerlukket

Komiteen og KFSbutik.dk holder lukket fra d. 18. juli til d. 7. august

Borgere længst væk fra arbejdsmarkedet hjælpes i job

Komiteen udvikler ny helhedsorienteret indsats til landets jobcentre