40% af de danske kommuner med i unge-indsats

02.05.17

Massiv interesse i kommunerne for at hjælpe unge med angst og depression

38 danske kommuner ønsker aktivt at bidrage til udvikling af en indsats, der kan hjælpe unge med psykiske problemer. Det viser antallet af kommuner, der har ansøgt om at deltage i afprøvning af en særlig indsats målrettet 15-25-årige med symptomer på angst og depression.

Hele 38 kommuner har ansøgt om at deltage i udvikling og afprøvning af Komiteen for Sundhedsoplysnings nye indsats LÆR AT TACKLE angst og depression for unge. Det bekræfter, at der er et behov for indsatser på området.

Indsatsen udvikles på baggrund af, at danske unge har det mentalt dårligt, og at psykiske lidelser som angst og depression i denne aldersgruppe er stigende (1). Angst og depression kan blandt andet medføre, at de unge har svært ved at komme i gang med – og gennemføre – en uddannelse. Dette har både konsekvenser for deres eget liv og for samfundet.

I projektet vil Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med kommunerne afprøve det evidensbaserede mestringskursus LÆR AT TACKLE angst og depression (2) blandt 15-25-årige, der har symptomer på angst og/eller depression. Målet er at styrke de unges mentale helbred, reducere deres symptomer og understøtte deres motivation for at påbegynde en uddannelse eller et arbejde.

Flere kommuner end forventet vil være med
Den oprindelige plan var at afprøve kurset i 5 kommuner og udbrede det til 25 kommuner. Men den massive interesse fra kommunerne medfører, at 10 kommuner istedet afprøver indsatsen, og at samtlige 38 ansøgerkommuner herefter vil tilbyde kurset til de unge i deres kommune.

80% af ansøgerne har allerede LÆR AT TACKLE-kurserne som fast sundhedstilbud til voksne, mens de resterende 20% går i gang med at udbyde kurserne for første gang.

Flere unge, flere erfaringer og større viden om målgruppen
De mange deltagerkommuner gør, at langt flere unge end forventet får tilbudt indsatsen allerede i 2017-18. Desuden kommer flere til at bidrage til evalueringen, hvilket vil styrke den viden, der kommer på området.

Projektet gennemføres i perioden 2017-2019 med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond og udbydes til alle kommuner fra 2019. Evaluering varetages af Statens Institut for Folkesundhed. Læs mere om indsatsen HER 

Spørgsmål om projektet rettes til chefkonsulent Lea Hegaard, la@sundkom.dk, 2266 2671 / 3547 5741

Kilder:

1. Vidensråd for Forebyggelse 2014. Børn og unges mentale helbred. http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraadforforebyggelse_boern-og-unges-mentale-helbred_digital_01_0.pdf

2. LÆR AT TACKLE-kursernes effekt: /evaluering/kursernes-effekt.aspx

Aktuelt

Forlænget støtteperiode til pårørendeindsats

Nye kommuner kan fortsat få tildelt støtte

Komiteen og KFSbutik.dk holder sommerlukket

Komiteen og KFSbutik.dk holder lukket fra d. 18. juli til d. 7. august

Borgere længst væk fra arbejdsmarkedet hjælpes i job

Komiteen udvikler ny helhedsorienteret indsats til landets jobcentre