Studentermedhjælper søges!

04.08.14

Vi søger en engageret studerende fra Folkesundhedsvidenskab, Sociologi eller lignende til studenterstilling 15-20 timer om ugen.

Du er ca. halvvejs i dit studie, og er ikke bange for hverken nye faglige udfordringer eller at dække et mødebord. Du er interesseret i en studenterstilling, der giver dig mulighed for at prøve kræfter med langt de fleste af dine fag i praksis, og som byder på afvekslende arbejdsdage i et dynamisk miljø. Du kan arbejde selvstændigt, trives i et uformelt arbejdsmiljø, har godt humør og interesserer dig for sundhedsfremme og forebyggelse i kommunalt og regionalt regi.

Opgaverne som student hos os omfatter

  • Kopiering og print af undervisningsmateriale mv.
  • Fakturering
  • Litteratursøgning
  • Rapportskrivning
  • Spørgeskemakonstruktion
  • Databehandling og analysearbejde, primært kvantitativt, men også kvalitativt
  • Praktisk forefaldende arbejde


Om Komiteen for Sundhedsoplysning:
Vi tilbyder dig at indgå i en spændende hverdag hos en travl, almennyttig forening, der arbejder tværfagligt med mange organisationer og offentlige organer. Komiteens kerneydelser er sundhedsoplysende forlagsvirksomhed, projektudvikling og konsulentydelser. Komiteen arbejder inden for det brede sundhedsområde − herunder med KRAM-faktorerne. Du vil blive ansat som studentermedhjælper for projektgruppen. Vi arbejder med udvikling, implementering, kvalitetssikring og undervisning bl.a. indenfor områderne patientuddannelse og amning. Komiteen aflønner efter overenskomst med staten.
Du kan læse mere om os på www.sundhedsoplysning.dk, www.patientuddannelse.info og www.kompetencecenterforamning.dk

Ansøgningsfrist:
Send din ansøgning til Vibeke Bræstrup vb@sundkom.dk senest den 8. september 2014. Samtaler afholdes i uge 38. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Senior Projektkoordinator Malene Norborg mn@sundkom.dk eller 3027 7747. Komiteen holder til på Østerbro i København.

Aktuelt

Nyt projekt vil løfte trivslen hos de ældste elever i folkeskolen

Projektet ”Sammen om trivsel” skal styrke unges mentale sundhed. Bag projektet står Komiteen for Sundhedsoplysning, støttet af Ole Kirk’s Fond.

Pårørendeindsats forebygger stress og depression

Ny evaluering af indsatsen 'LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende' viser øget livskvalitet hos deltagerne

19,561 mio. skal hjælpe sårbare unge og voksne

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget Komiteen kr. 19.561.000 til udvikling, afprøvning, evaluering og forankring af 2 nye indsatser.