Sæt proppen i

29.11.11

Mange unge vil gerne motionere og holde op med at ryge for at blive sundere. Men kun få vil ændre drikkevaner.

Sæt proppen i

I en ny dansk undersøgelse erkender mange unge på 16-20 år, at de ryger, drikker og får for lidt motion:

Mere end 18 % bevæger sig for lidt efter eget udsagn. 16 % ryger hver dag. Og mere end 22 % drikker over den højrisikogrænse, som Sundhedsstyrelsen har sat, og som betyder, at man har høj risiko for at blive syg som følge af alkohol, hvis man drikker 14/21 ugentlige genstande for henholdsvis kvinder og mænd. Mere end hver 5. unge drikker altsåmereend det.

12.000 unge deltog i undersøgelsen, der er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og Sundhedsstyrelsen. Og størstedelen af de unge, der havde usunde vaner, vil gerne ændre livsstil i en sundere retning. Bare ikke, når det gælder alkohol.

Hvor størsteparten af inaktive unge gerne vil være mere fysisk aktive − og de allerfleste rygere gerne vil holde op med at ryge − er holdningen helt anderledes, når det kommer til alkohol. Kun 8,2 % af dem, der drikker over højrisikogrænsen, har mod på at sætte forbruget ned.

Alkohol er særlig skadelig for unge

At mange unge drikker for meget tegner ikke godt, eftersom unge er særlig sårbare over for alkohols skadelige effekter.

  • Alkohol skader navnlig unges hjerner, der er under udvikling helt frem til 20-års-alderen. Alkohol nedsætter bl.a. de unges hukommelse og indlæringsevne.
  • Alkohol øger særligt de unges risiko for at komme ud for ulykker, forgiftninger, konflikter og uønsket sex.
  • Alkohol er vanedannende, og udvikling af afhængighed sker særlig hurtigt hos de unge.
  • Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Når man drikker 5 genstande eller mere ved samme lejlighed, er skadevirkningen på hjerne og krop særlig stor.
  • Alkohol øger risikoen for omkring 60 sygdomme, herunder kræft, fx brystkræft og kræft i mund, spiserør og tarm.
  • Alkohol er et stærkt fosterskadende stof. Der er mistanke om, at alkohol også skader de endnu ubefrugtede æg hos pigen, dvs. de æg, som fostrene senere skal dannes af.
  • Alkohol øger mængden af kvindelige kønshormoner. Hos drenge kan det give en mere kvindelig fedtfordeling på kroppen.
  • Alkohol feder næsten lige så meget som fedt.

 (Kilde: www.sst.dk)

Aktuelt

Skarp IT-studentermedhjælp 10-20 timer ugentligt søges

Er du Komiteens nye IT-studentermedhjælp? 

Pårørendeindsats forebygger stress og depression

Ny evaluering af inddsatsen 'LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende' viser øget livskvalitet hos deltagerne

19,561 mio. skal hjælpe sårbare unge og voksne

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget Komiteen kr. 19.561.000 til udvikling, afprøvning, evaluering og forankring af 2 nye indsatser.

Årsberetning 2019

Se komiteens årsberetning fra 2019