Kurser, uddannelse, foredrag og konferencer

Komiteen vidensdeler forskningsresultater via kurser, foredrag, konferencer samt en specialist-uddannelse for sundhedsprofessionelle ammerådgivere

Kurser og foredrag for sundhedsprofessionelle
Komiteen underviser sundhedsprofessionelle i udvikling, udbredelse og kvalitetssikring af Patientuddannelse i regionalt og i lokalt regi. Desuden tilbyder vi foredrag med fokus på de principper, som ligger til grund for Mestring & Empowerment.

Eksempler: 

Yderligere info fås ved henvendelse til:
Chefkonsulent Lea Heegaard, la@sundkom.dk


Specialistuddannelse - 
Ammekonsulentuddannelse for sundhedsprofessionelle 
- Tidligere Tværfagligt kursus i ammerådgivning

Kompetencecenter for Amning leder specialistuddannelsen i ammevejledning. Uddannelsen strækker sig over 3 moduler á 3 dage og anbefales som forberedende uddannelse forud for en IBCLC-certificering (IBCLC er den internationale certificering til ammekonsulent).

Ammekonsulentuddannelsen henvender sig til sygeplejersker, jordemødre og sundhedsplejersker med minimum 2 års erfaring i praktisk ammevejledning. Mange kommuner og fødesteder uddanner lokale nøglepersoner via uddannelsen, og vi har deltagere fra regioner og kommuner i hele landet samt fra Færøerne og Grønland.

Yderligere info fås ved henvendelse til:
Uddannelsesleder og hovedunderviser Marianne Busck-Rasmussen, mbr@sundkom.dk

Marianne Busck-Rasmussen

Specialkonsulent
Sundhedsplejerske, MPH, international certificeret ammekonsulent (IBCLC)
+45 24 96 08 80
mbr(a)sundkom.dk

Kontakt

Lea Hegaard

Enhedschef
Kandidat i psykologi og kommunikation
+45 22 66 26 71
la(a)sundkom.dk

Kontakt