LÆR AT TACKLE - på nemt dansk

AA

I projektet LÆR AT TACKLE – på nemt dansk udvikles og testes forenklede versioner af LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Projektet skal give mennesker med sparsomme danskkundskaber gode muligheder for at deltage og få udbytte af kurserne.  

Nemt Dansk

Etniske minoriteter og socialt udsatte er mere syge
Ca. 1/3 af Danmarks voksne befolkning har en eller flere langvarige sygdomme, herunder psykiske lidelser.[1] Sygdommene forekommer hyppigere blandt socialt udsatte og mennesker med etnisk minoritetsbaggrund.[2,3,4] 

Manglende sprogkundskaber forhindrer mange i at deltage på LÆR AT TACKLE-kurserne, hvor de ellers ville kunne få redskaber til at mestre sygdom og hverdag.

Lettere forståelige kursusmaterialer
I Nemt dansk-projektet udvikles og testes forenklede versioner af mestringskurserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE kroniske smerter. 

Dels forenkles indholdet. Dels forenkles sproget i undervisningsmaterialer. Dels benyttes der flere billeder og grafik i undervisningen.

Status lige nu
I 2017-18 testede vi de første kurser i LÆR AT TACKLE angst og depression– på nemt dansk. Fra februar 2019 stod et helt nyt hold Nemt dansk-instruktører klar til at undervise på LÆR AT TACKLE (kroniske) smerter – på nemt dansk, som afprøves året ud.   

LÆR AT TACKLE - på nemt dansk er støttet af TrygFonden. Det er udviklet og testet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Gladsaxe, Aalborg, Silkeborg, Nordfyn og Esbjerg Kommuner, Horsens BoTrivsel, Københavns Sprogcenter og Indvandrer-medicinsk klinik, Hvidovre Hospital. 

Spørgsmål om projektet rettes til specialkonsulent Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk, tlf. 3027 7747/ 3547 5741 [1] Sundhedsstyrelsen. Danskernes sundhed - den nationale sundhedsprofil 2013. 2014.

[2] Sundhedsstyrelsen. Social ulighed i sundhed - årsager og indsatser. 2011.

[3] Center for folkesundhed. Etniske minoriteters sundhed. 2008.

[4] Sundhedsstyrelsen. Social ulighed i sundhed - årsager og indsatser. 2011.