LÆR AT TACKLE - på nemt dansk

AA

En sproglig forenklet udgave af LÆR AT TACKLE-kurserne skal medvirke til, at mennesker med sparsomme danskkundskaber bedre vil kunne følge undervisningen. Projektet udvikles og testes af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Gladsaxe og Aalborg Kommuner, Københavns Sprogcenter og Indvandrer-medicinsk klinik, Hvidovre Hospital. 

LÆR AT TACKLE - nemt dansk 2 tørklædekvinde

Ca. 1/3 af Danmarks voksne befolkning har en eller flere langvarige sygdomme, herunder psykiske lidelser.[1] Sygdommene forekommer hyppigere blandt socialt udsatte og borgere med etnisk minoritetsbaggrund,[2,3,4] end hos etniske danskere. Men manglende sprogkundskaber forhindrer mange i at deltage på LÆR AT TACKLE-kurserne, hvor de ellers ville kunne få redskaber til at mestre sygdom og hverdag.

Sproglig forenkling 
Projektet har til formål at udvikle og teste en sproglig forenklet version af mestringskurset LÆR AT TACKLE angst og depression, så andetsprogede borgere bedre kan forstå undervisningen. Dels forenkles sætnings-opbygningen i de skrevne materialer, dels erstattes svære ord med ord, der er lettere at forstå, dels vil der i højere grad end hidtil blive brugt billeder og grafik i undervisningen.

Den sproglette kursusversion afprøves i omgivelser, der ligger tæt på borgerne; fx almene boligområder. Efterfølgende udbredes kurset til kommuner og brugerorganisationer.  

Flere kursusretninger på nemt dansk
Erfaringerne fra LÆR AT TACKLE angst og depression - på nemt dansk vil blive overført til LÆR AT TACKLE kroniske smerter, så også dette kursus kan udbydes på nemt dansk.

LÆR AT TACKLE - på nemt dansk er støttet af Trygfonden.

Spørgsmål om projektet rettes til specialkonsulent Malene Norborg Petersson, mn@sundkom.dk, tlf. 3027 7747/ 3547 5741 [1] Sundhedsstyrelsen. Danskernes sundhed - den nationale sundhedsprofil 2013. 2014.

[2] Sundhedsstyrelsen. Social ulighed i sundhed - årsager og indsatser. 2011.

[3] Center for folkesundhed. Etniske minoriteters sundhed. 2008.

[4] Sundhedsstyrelsen. Social ulighed i sundhed - årsager og indsatser. 2011.