LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

AA

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er en indsats målrettet voksne pårørende til mennesker med langvarig sygdom. 

På baggrund af 15,8 mio. fra Sundheds- og Ældreministeriet har landets 98 kommuner fået tilbudt økonomisk støtte til opstart og drift af indsatsen.

49 kommuner har takket ja til støtten, som søges hos Komiteen for Sundhedsoplysning.

Pårørende

Hjælp til de pårørende
LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er et kursus, der medvirker til at forebygge, at pårørende bliver så overbelastede af deres situation, at de mistrives eller selv bliver syge. På kurset får man redskaber til at håndtere sine daglige udfordringer. Desuden får man styrket sit netværk.

En evaluering viser, at kursisterne får det markant bedre efter kurset. 

Kurset består af 7 moduler a 2,5 time. Undervisningen varetages af mennesker, der selv har erfaring med at være pårørende, og som har gennemført en særlig instruktør-uddannelse.

Pårørende bliver selv syge
Baggrunden for indsatsen er, at det – både følelsesmæssigt og praktisk – stiller store krav at være pårørende til en syg. Næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, mens 1 ud af 3 føler sig stresset. Begge dele på grund af ekstra belastninger i hverdagen. Hver 5. oplever ligefrem, at de er blevet kronisk syge af belastningen.

Et stort antal danskere er pårørende
Danmark har mange pårørende til mennesker med langvarig sygdom; fx nærtstående til mennesker med kræft, demens, sklerose, blodprop, depressioner eller tilbagevendende angstanfald.

Alene 750.000 danskere er pårørende til en ældre med alvorlige helbredsproblemer. Medregnes alle pårørende uanset alder, er antallet formodentlig langt højere.

Forankring i eksisterende indsats
LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er udviklet på baggrund af det evidensbaserede kursus LÆR AT TACKLE kronisk sygdom, som har dokumenteret positiv effekt på deltagernes helbred, sundhedsadfærd og self-efficacy

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune. Indsatsen kan udbydes af kommuner samt regioner, patientforeninger og andre organisationer.

LÆR AT TACKLE-kurserne udbydes i 2 ud af 3 danske kommuner. Mange kommuner bygger derfor videre på en eksisterende indsats, når de implementerer LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

Organisationer, som ønsker at udbyde kurset, bedes kontakte Komiteen for Sundhedsoplysning.

Kontakt 

Specialkonsulent Malene Norborg Petersson
Mail: mn@sundkom.dk 
Tel: 3027 7747 / 3547 5741

 

 Foldere om  LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

AOD forside folder 2016Kursistfolder

Instruktørfolder

Beslutningstagerfolder